Kihon

Kihon staat voor de basis, de fundamenten. Het trainen en perfectioneren van de basis komt in de meeste Japanse krijgs- en gevechtskunsten terug. Het oude karate vanuit de Ryukyu eilanden bestond grotendeels uit Kata(vorm), Bunkai Kumite(toepassingen) en Hojo Undo(ondersteunende training). Met de modernisering en popularisering in Japan is Kihon een belangrijk aspect geworden in het Karate-do. Kihon was in die tijd in de bestaande Japanse krijgskunsten een didactisch onderdeel in de school. kihon

Kihon in het Karate-do wordt doorgaans solo uitgevoerd. De Karateka traint technieken en/of combinaties om deze te verbeteren en verder te perfectioneren. Dit om de fundamenten in detail te gaan beheersen. Afhankelijk van het trainingsdoel worden enkelvoudige technieken of combinaties daarvan getraind. Dit kan zowel op de plaats, als met verplaatsingen in diverse richtingen.

Kihon is evenals Kata en Kumite een verplicht onderdeel bij de presentaties naar bepaalde graden/banden (“examens”). De karateka wordt hierbij getoetst in de mate van beheersen of de mate van groei in basis. De verzameling technieken (waza) uit de Kihon van het Karate-do kunnen we opdelen in:

 

Praktische iedere les start met een warming-up (Junbi Undo = voorbereidende oefeningen). Bij voorkeur passen we een funcionele warming-up toe als voorbereiding van de les zelf. Meestal volgt hierna Kihon. Ook deze kihon is afgestemd naar hetgeen die les getraind wordt ofwel in functie van de doelstellingen van de les of training. Dit kan een specifieke (groep) techniek(en) zijn, een bepaald Kata of een specifieke technische vaardigheid toegepast in Kumite. Kihon is in het Karate-do een geïntegreerd didactisch onderdeel!