September 2021, Maand van het Karate

KBN_maandvhkarate

Gedurende september hebben we introductielessen gegeven waarbij we geprobeerd hebben de diversiteit van het karate-do goed aan bod te laten komen. Elke week een nieuw accent, waardoor degenen die alles hebben meegedaan, hun kunde kon uitbreiden, maar ook nieuwkomers konden hierdoor ieder moment probleemloos instromen. Woensdag 29 september houden we de laatste les in het kader van de maand van het karate. Al het geleerde zal de revu passeren! We kijken met veel tevredenheid terug naar deze actie; een aantal nieuwe volwassenen heben zich aangemeld en we hebben nu er een mooie jeugdgroep bij!

 

 

 

Terug naar trainingen met contact

kumite

Sinds een aantal weken trainen we ook weer binnen en contact is inmiddels ook weer toegestaan. Mocht jij nog liever even wachten met partnerwerk, geen probleem, dan krijg je voor dat deel aangepaste oefeningen. We blijven hierin ook de wens van de leerling respecteren. Naast de trainingen binnen op woensdag- en vrijdagavond, blijven we de buitentrainingen op zondagochtend voortzetten. Mocht je willen aansluiten om lekker mee te doen of te starten met Karate-do ben je van harte welkom. Vooraf inschrijven is nog wel gewenst op dit moment. Stuur dus even een berichtje en dan stemmen we verder af: Contact formulier

 

 

 

Trainingen per 19-05-2021

shomen

Vanaf 19 mei is het weer mogelijk om gebruik te maken van de dojo binnen. We vangen dan dus ook terug aan met trainingen in de dojo op de reguliere dagen en tijden (woensdag- en vrijdagavond vanaf 20.00). Tijdens alle lessen hanteren wij de regels en richtlijnen voor het sporten met volwassenen vanaf 27 jaar. Dat betekent voor binnen praktisch in ons geval:

Daarnaast blijven we ook lekker buiten trainen. Wederom nog zonder fysiek contact en op 1,5 meter afstand, maar wel in de vorm van een groepsles. De buitentrainingen zijn iedere zondagochtend van 10.00 tot 11.00. Mogelijkheden zat dus om te blijven bewegen en zo positief bij te dragen aan je gezondheid en weerbaarheid!! Mocht je willen aansluiten om lekker mee te doen of te starten met Karate-do, stuur even een berichtje en we informeren je met alle details: Contact formulier

 

 

 

Trainingen per 31-03-2021

training_buiten2021

Omdat de dagen nu langer zijn, trainen we vanaf 31 maart ook op woensdagavond buiten. Daarnaast blijven we tevens op zaterdag- of zondagmorgen buiten trainen. Buitentraining is echt geweldig in de bosrijke omgeving waar we inmiddels onze vaste dojo wel gevonden hebben. Een schitterende natuurlijke omgeving; de ideale sfeer om samen buiten bezig te zijn met Karate-do.

Tijdens deze lessen hanteren wij de regels en richtlijnen voor het sporten met volwassenen > 27 jaar. Dat betekent praktisch in ons geval:

Zo kunnen we blijven trainen samen rond onze mooie gevechtskunst Karate-do en daarmee positief bijdragen aan onze weerbaarheid en gezondheid!! Mocht je willen aansluiten om lekker mee te doen of te starten met Karate-do, stuur even een berichtje en we informeren je met alle details: Contact formulier

 

 

 

Trainingen per 06-03-2021

training_online_buiten

We zitten in een tijd van continue aanpassing naar eventuele mogelijkheden die ontstaan naar aanleiding van wijzigingen in de Covid-19 richtlijnen op het gebied van sport. Inmiddels is ook bij ons mogelijk om meerdere groepen van 2 volwassen personen instructie te geven buiten. Om die reden is er terug reguliere buitentraining. Vooralsnog enkel op zaterdag- of zondagochtend vanaf 10h00. Per mail wordt je op de hoogte gehouden van de exacte dagen. We voeren nog steeds enkel solo oefeningen uit en blijven op afstand! Dit vanuit een aantal praktische redenen: een groot deel van de leden zijn ouder dan 27 jaar, we houden de mogelijkheid om vrij de locatie te bepalen en op deze manier blijft het hopelijk voor eenieder zijn of haar beleving voldoende veilig om weer samen in beweging te zijn!! De kans is aanwezig dat we later deze maand in groepen van 4 kunnen werken, waardoor we weer meer de groepslessen gaan benaderen. In ieder geval is het fijn om gezamelijk weer energie in het Karate-do te kunnen stoppen op deze manier.

Naast de buitenles in het weekend blijven we vooralsnog in de week op woensdagavond online les aanbieden. Enerzijds omdat we een aantal leerlingen uit België hebben die in principe nog niet voor sport de grens over mogen en anderzijds vinden we in de avond buitentraining minder prettig, omdat het nog vrij vroeg donker wordt.

Mocht je willen aansluiten om lekker mee te doen, stuur even een berichtje en we informeren je met alle details:

Contact formulier

 

 

 

Trainingen per 06-01-2021

training_online_buiten

De huidige maatregelen en beperkingen blijven nog wel even voortduren. Voor de komende periode houden we online-trainingen iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.45. Daarnaast kan voor in het weekend kan met mij afgestemd worden om samen buiten te trainen. De trainingen buiten zijn dan 1 op 1, dus geen groepsles! Tijdens de buitentraining train ik dan samen met jou op jouw niveau en kunnen! UIteraard kun je ook onderling eens afstemmen samen buiten aan de slag te gaan.

Blijf in beweging, blijf gezond en geniet van hetgeen wel mogelijk is. Mocht je willen aansluiten, stuur even een berichtje:

Contact formulier

 

 

 

Trainingen per 15-12-2020

online les

De Covid-19 maatregelen geldend vanaf 15 december 2020 zijn helder voor ons: Geen aangepaste reguliere lessen meer in de dojo en ook groepslessen buiten zijn niet toegestaan. Dus, wederom volledig online met onze karatelessen. Karate-do omvat niet alleen fysiek bewegen, maar ook mindset en de interne mens zijn wezenlijk onderdeel hiervan. Het grote nadeel van online trainen: niet de sfeer en ineractie als in de dojo, het grote voordeel van online trainen: het draagt bij aan je mindset en je interne ik! Solo vormen omvatten de kern, daarbij kom je altijd jezelf ergens tegen ;-) en dat resulteert weer in ontwikkeling en groei. Verder blijf je natuurlijk in beweging zo en train je toch een soort van samen.

Dus komende weken: kihon en kata op de vierkante meter, ondersteunende oefeningen en trainingen middels je eigen lichaam en daarmee blijven bewegen voor onze gezondheid! Tevens kun je natuurlijk onderling afspreken om met zijn tweeën lekker buiten te trainen en ook ikzelf ben hier zeker voor te porren!

Mocht je willen aansluiten, stuur even een berichtje:

Contact formulier

 

 

 

Trainingen per 14-10-2020

combinatieles

Binnen onze club trainen in praktijk enkel volwassenen. De laatste aanscherpingen van de regels rondom Covid-19 hebben invloed op het inrichten van sporten met volwassenen. Contacttraining is nu sowieso weer even voorbij. Gelukkig hebben we tijdens de buitentrainingen deze zomer veel ervaring kunnen opdoen met het invullen van Karate-do zonder contact en op voldoende afstand van elkaar. Een gevechtskunst als Karate-do is dermate breed in inhoud en techniek, dat we prima voort kunnen. Met de nodige creativiteit zullen de komende trainingen wederom gevarieerd en aangenaam worden voortgezet! Per 14 oktober zijn de trainingen geheel conform de huidige adviezen en richtlijnen ingericht. Parallel aan de lessen in de dojo, bieden we de mogelijkheid om online aan te haken. Mocht je dus om bepaalde redenen even niet in de dojo erbij zijn, dan kun je toch eventueel lekker meetrainen.

Karate-do kent vanuit de meer traditionele trainingsvormen sowieso al een aantal solo oefeningen: kihon (techniektraining) en kata (trainen van technieken in diverse richtingen volgens vastgelegde vorm). Deze zaken worden aangevuld met diverse solo oefeningen en work-outs ten dienste van het verbeteren van de technische kwaliteit van je karate. Enige contact wat gemaakt wordt is op vast opgestelde stootkussens of stootzakken. Alles op jouw tempo en binnen jouw mogelijkheden. Tenslotte blijft ons doel om iedereen (fysiek en mentaal) te laten groeien en ontwikkelen in zijn of haar Karate!

Nieuwkomers blijven nog altijd welkom. Zonder onderling fysiek contact en met inachtneming van de nodige hygiëne maatregelen gaan wij positief door met de trainingen op een veilige en verantwoorde manier. Mocht je willen aansluiten voor een proefles, stuur even een berichtje:

Inschrijven Proefles

 

 

 

Stage bunkai Pinan/Heian o.l.v. Wim van de Leur 13-09-2020

groepsfoto_stage_september_2020

Ruim voor de start van de Corona periode met alle restricties hadden we reeds deze stage gepland. Nu het vanaf 1 juli het weer toegestaan is om, met een aantal inachtnemingen, binnen te trainen, meende we deze stage gewoon door te laten gaan. We hadden een maximaal aantal deelnemers gesteld en het werd, na bekendmaking, snel duidelijk dat menig karate er weer zin in had om met anderen te trainen samen en zich te laten inspireren.

De eerste 2 uren training waren voor alle graden, het laatste uur training voor enkel dangraadhouders. Vandaag werd veel aandacht besteed aan een stukje visie op karate en kata en de ontwikkelingen die daaruit voort vloeien. Het is belangrijk deze voor jezelf helder te krijgen en ook naar je leerlingen toe op de juiste manier te ondersteunen in het ontwikkelen van hun visie. Er zijn eenvoudigweg meerdere redenen om karate te beoefenen en ook om de wijze waarop we kunnen omgaan met kata. Voor vandaag stond meer karate-jutsu centraal. Na een reeks kihon kussenwerk en partneroefeningen gingen we concreet verder op bunkai Pinan of Heian kata. De volgende keer borduren we hier weer op voort. Deze stage is gepland op 21 november bij Zanshin Vlissingen.

Fotoverslag

 

 

Buitentrainingen zomer 2020

zomertraining

De zomervakantie nadert en formeel mogen we in feite weer binnen in de dojo trainen. Maar de trainingen buiten bevallen eerlijk gezegd uitstekend! Gedurende de zomervakantie blijven we dus de buitentrainingen voortzetten. Wellicht houden we een korte sluiting, omdat veel van ons op dat moment echt op vakantie zijn, maar dat bekijken we te zijner tijd wel.

Het grootste verschil met de trainingen voor 1 juli 2020 is dat er dermate veel versoepelingen zijn doorgezet, dat de trainingen zelf geen beperkingen meer kennen. Alle facetten van het karate-do kunnen weer getraind worden waaronder het kumite. De Coronatijd heeft absoluut creativiteit gebracht in extra trainingsmethoden en extra variaties in de lessen. Onze vaardigheden zijn dan ook zeker gegroeid. Vanaf 1 juli kunnen we ook weer applicaties met partner oefenen, waardoor het Karate weer compleet is als gevechtskunst. Onze trainingen omvatten: Kihon (basis), Kata (vorm), Kumite (partnerwerk) en Hojo Undo (ondersteunende training).

Wil jij ook starten met karate bij ons, of als karateka lekker meedoen deze zomer, stuur me dan even een bericht: (Contactformulier)

 

 

Buitentrainingen woensdag- en vrijdagavond vanaf 24 juni 2020

buitentraining

Inmiddels zijn de grenzen met België weer open en daarmee zijn onze online trainingen beëindigd. Vanaf 24 juni starten we buiten de trainingen op vrijdagavond buiten, ook met trainingen op de woensdagavond. Gaandeweg hebben we ook goede ervaringen opgedaan in gevarieerde trainingen en lessen voor onze volwassenen. Zonder fysiek contact en met het respecteren van de 1,5 meter afstand lukt het om te blijven groeien in ons karate-do. Het partnerwerk is aangepast in het werken tegen "stokaanvallen", de impact trainingen kunnen blijven met de stootkussens en stootpads op aangepaste manieren, middels kettlebells en chiishi worden aanvullende oefeningen uitgevoerd waardoor het idee van weerstand en contact gedeeltelijk blijft. Kortom, de tijd vliegt tijdens de trainingen en de sfeer is fantastisch zo buiten!!

Wil jij ook starten met karate, of gewoon lekker mee aansluiten bij ons met de buitentraining, stuur me dan even een bericht alsjeblieft (Contactformulier)

 

 

Wekenlijkse buitentraining vanaf 11 mei 2020

buitendojo

De laatst verkondigde update omtrent maatregelen en eventuele versoepelingen vanuit de regering op 6 mei 2020 indiceerde dat er mogelijkheden zouden komen om samen buiten te sporten met volwassenen. In onze club trainen enkel volwassenen in de praktijk, wat maakte dat ik de dag erna in overleg ging met de gemeente over de mogelijkheden. Gelukkig had de Gemeente Bergen op Zoom al een en ander in orde naar aanleiding van de voorgaande maatregelen dat jeugd al buiten kan sporten. Snel werd ik voorzien van de nodige informatie, waardoor ik daarna een uitgewerkt Plan van Aanpak kon indienen. Ook daarop kwam vlot reactie en daarbij het 'groen licht' om te kunnen starten!

Vanaf vrijdag 15 mei starten we dan ook met wekenlijkse trainingen buiten. De inrichting van die trainingen voldoen uiteraard aan de geldende richtlijnen en protocollen. Dat betekent dat er nog steeds beperkingen zijn, maar beter geformuleerd: er komen mogelijkheden! Samen sporten is eenmaal leuker dan alleen en liefst ook fysiek samen en niet achter een PC scherm. Die mogelijkeheden zijn er nu en ik kijk er dan ook naar uit om samen weer aan de bak te gaan!!

Daar wij ook een aantal Belgische leden hebben, die nog niet de grens over mogen voor karate-do training, houden we ook nog steeds wekenlijks een online training. De online raining is nu voortaan op maandagavond. Als je ook wilt deelnemen aan de online en/of buitentraining, stuur me dan even een bericht alsjeblieft (Contactformulier)

 

 

Vanaf april 2020 Reguliere online trainingen ten tijde van Covid-19 maatregelen

groep_online

De zogenaamde Corona maatregelen maakt dat we niet gezamelijk kunnen trainen. Gelukkig leent het Karate-do zich voor een groot deel ook heel goed voor solo trainingen. We kunnen naast meer algemene sporttrainingen ook heel goed specifiek Karate blijven doen middels kihon en kata. Mocht je daarnaast nog een vorm van een stootzak hebben of een huisgenoot die je wilt bijstaan met een stootkussen, kun je ook impact blijven trainen.

Op 23 maart 2020 hebben we een live online training getest. Natuurlijk haalt dit lang niet de sfeer en interactie van samen trainen in de dojo, maar het is een heel aardig alternatief en aanvulling ingeval je zelfstandig ook je Karate onderhoudt. Op woendag- en vrijdagavond is er dan ook mogelijkheid om online les te krijgen van 20.00 - 21.00. Hierbij doe ik mijn uiterste best om jullie als leerlingen ook individueel van de nodige feedback te voorzien; het is zeker niet zo dat het enkel maar voor- en nadoen van bewegingen is en in het slechtste geval zonder oog voor detail. Helemaal perfect zicht op alle details is aan de andere kant praktisch onmogelijk in deze vorm. Vandaar ook dat ik aangeef mijn uiterste best hiervoor te doen, maar dit nooit 100% kan realiseren in deze vorm.

Hoe dan ook, voor nu is dit een alternatief welke op zich werkt. Het is minder efficient als alleen trainen, maar aan de andere kant wel net wat leuker en socialer. Het optimale in de huidige tijd is denk ik een mix van zelf trainen en online meetrainen. Dit is in ieder geval wat ikzelf doe en die mix bevalt mij heel goed.

 

 

Gasttraining Henk sensei bij Karateschool IkeNamiKan Eindhoven

groepsfotoikenamikan2020

Op donderdangavond 27 feburari 2020 heeft Henk op uitnodiging van Mauro Barbieri sensei een gastles verzorgd bij IkeNamiKan Eindhoven. Binnen deze karateclub wordt het Shotokan Karate-do beoefend. De les was dan ook niet specifiek gespitst op het Shito-ryu Karate-do, maar meer op de algemene principes van het juist inzetten van kracht, stabiliteit hebben/aarding hebben, en het realiseren van totaalbewegingen. Middels allerlei oefeningen is gewerkt naar een stevige techniek, ongeacht of je nu laag of hoog staat! Het Shotokan Karate-do gebruikt in de basis relatief diepe standen. Daarmee wordt door uitvoering van de fysieke stand al veel aandacht in het buikgebied gerealiseerd. Deze aandacht is doorgezet naar hogere posities zoal deze relatief meer in het Shito-ryu voorkomen.

Deze training was in feite universeel Karate: een mengsel van Shotokan met een Shito-ryu gevoel en op smaak gebracht met een klein snufje Goju-ryu elementen. Een mooie avond Karate weer!

 

 

Examentraining 2 februari 2020

examentraining_Feb2020

Deze morgen waren er examentrainingen Dento Shito-ryu Karate-do. Het eerste blok hebben Lisa, Bart en Henk mede lessen verzorgd voor diverse kyugraden. Groei en ontwikkeling is belangrijk is onze dojo en op een bepaald moment hoort daarbij ook het delen van kennis en vaardigheid in de vorm van lesgeven. Inmiddels mogen we wel stellen dat Bart en Lisa de dojo-assistenten zijn voor BudoKai Kokoro. Zij kunnen prima lessen overnemen in onze dojo, maar zij kunnen zeker ook lesgeven aan groepen leerlingen van andere dojo

Het tweede blok hebben zij en Bas deelgenomen aan de dangraadtrainingen. Voor Bas een welkome aanvulling naar zijn voorbereidingen voor Shodan. Lisa, Bart en Henk hebben de training gevolgd o.l.v. Joost Franken sensei. Een training op hoger dangraad niveau waarbij we dieper en bewuster de fundamenten aanscherpten. Wat mij betreft een hele mooie ochtend karate zo: een stuk delen en een stuk ondergaan. Een super ochtend!!

 

 

Nieuwjaarstraining 3 januari 2020

groepsfotonieuwjaarstraining2020

Verschillende mensen waren door ziekte geveld vanavond waardoor onze eerste training van 2020 met een zeer beperkt, maar zeker zo leuk, gezelschap hebben ondergaan. We zijn het jaar gestart middels de 3 "stromingen" van het Shito-ryu karate-do. Ondanks ik redelijk universeel ben ingesteld (denk ikzelf toch) t.a.v. karate-do en de diverse stijlen, wil ik nu toch eens benadrukken dat het Shito-ryu wel geweldig is als stijl! Ontstaan uit diverse scholen en heeft daarmee ook de rijke en aanvullende karakters van de diverse kata uit die scholen. De katavolgorde waarin we getraind hebben was Sanchin, Naifanchin Shodan, Tensho en Haffa; in feite fundamenten uit Naha-te, Shuri-te en Hakkaku-ken. Karate en zeker kata is mijn inziens niet gelijk in alle intenties en uitvoeringen. Het is een toffe uitdaging om subtiel de synergie in deze diverse kata te implementeren, maar wel de "karakters" van de vormen er lekker uit te laten komen. Uiteraard hebben afgesloten met een toast op het nieuwe jaar!

 

 

Stagetraining 08-12-2019: Karate als zelfverdediging

groepsfoto zelfverdediging

Het toeval (of niet) maakte dat we gister tijdens de stage zelfverdediging met enkel “zwarte banders” waren, wat resulteerde in fanatiek trainen rond dit thema. Voor de leek lijkt het wellicht iets overbodigs: vechtsporters die met zelfverdediging aan de bak gaan?! Niets is minder waar!!

Voor mij aantal belangrijke kernpunten: communicatie (verbaal en non verbaal), timing en proportioneel geweld.

Het was een mooie ochtend “stijlloos” karate ;).

Fotoverslag

 

 

Stage 08-12-2019: Karate als zelfverdediging

zelfverdediging stage

Op zondag 8 december 2019 organiseren wij een budo stage met als thema: Karate als zelfverdediging. Deze stage staat onder leiding van de sensei Marco de Vries en Piet de Nijs. Toegankelijk vanaf 16 jaar.

Wanneer: 8 december 2019 van 09h15 tot 12h30

Waar: Dojo Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 20,--

Wie: Budoka vanaf 16 jaar ongeacht stijl of graad

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

 

Shotokan stage SKDUN NL 10-11-2019

stage SKDUN 2019

De Shotokan organisatie SKDUN The Netherlands oraniseerde haar eerste stage op 10 november 2019 in Hoogerheide. De stage bestond uit twee blokken onder leiding van de sensei Serge Trappeniers en Marco de Vries. Vanuit onze school deed Lisa mee met deze stage. Lisa behoort inmiddels tot de seniors binnen onze school en heeft volgens mij als grootste drive in het karate: het plezier! Zij heeft zich deze dag prima kunnen vermaken met het ervaren van de Shotokan stijl en het meer praktische werk rond applicaties van de Naifanchin kata (Tekki). Meer en meer zie ik onze leerlingen open staan voor andere disciplines, vanuit het trainen met plezier en het verfijnen van hun Karate-do!

 

 

Stage o.l.v. Stanley Melissen (Shaolin Kempo ryu)

stage stanley melissen 2019

Op zaterdag 19 oktober 2019 zijn we de uitdaging aangegaan een stage te volgen in het Shaolin Kempo ryu rond de thema's "driehoeken" en "circels". Stanley Melissen Hanshi deelde hier zijn visie in het Shaolin Kempo ryu en de principes van de aspecten "driehoek" en "circel". Veel partnerwerk met positionering (taisabaki) en uiteindelijk bewegen en doorgaan in een flow. Een zinvolle dag training met universele principes in een andere omgeving!

 

 

Karate meets Jujutsu 29 september 2019

groepsfoto karate jujutsu

Op 29 september 2019 organiseerde Karate & Kobudo Delft een mooie stage waarbij de verbinding werd gemaakt tussen het Karate-do en het Ju-jutsu. Voor mij persoonlijk zit er in de kern niet heel veel verschil tussen deze disciplines. In beide gevallen hebben we het over een Oosterse gevechts- of krijgskunst waarbij veel technieken overeenkomen, maar waarbij in de opbouw andere accenten worden getraind. Het resultaat was dan ook dat de Jujutsuka en de Karateka elkaar prima naar een hoger plan konden brengen tijdens deze mooie stagetraining onder leiding van Steve Nieuwenhuizen sensei en Gonzalo Villarrubia sensei!

 

 

Internationale stage Corsica augustus 2019

Groep Corsica 2019

Op 4 juli jl. werden we geïnformeerd dat Nakahashi Hidétoshi Kyoshi was overleden. Dit jaar had de stage in Corsica hierdoor een speciaal tintje. Als de jaren ervoor stond de stage onder leiding van de seniors Carlos Molina, Anselm Stahl en Daniel Ceron. Een stageweek met als kern synergie denk ik. Op het moment als drie ervaren karateka en leraren samen zo'n mooie eenheid weten neer te zetten, dan waren wij in de luxe positie optimale synergie te ervaren!

Gedurende de week waren er 2 momenten welke ik graag apart wil benoemen. Op de eerste plaats werd er een mooie Boeddhistische ceremonie gehouden ter ere van het overlijden van Meester Nakahashi; een mooi moment van deze week. Op de tweede plaats was er de afsluitende training onder leiding van de seniors uit de school A.M.I. Bastia, Carine en Jean-Paul sensei. Met een energie zoals we deze kenden van Nakahashi Kyoshi brachten zij een actieve training rond kata, bunkai en kumite. Een schitterende afsluiting van de trainingsweek!

Fotoverslag

 

 

Yudansha stage 23-06-2019

Henk Gonzalo Joost

23 juni 2019 organiseerden wij een Yudansha stage rond het Naha-te kata Kururunfa. Henk, Joost en Gonzalo sensei begeleidde ons middels respectievelijk Kihon, Kata en Bunkai Kumite door de principes van deze kata. We kijken terug op een mooie opkomst, een goede sfeer en een prima kwaliteit van de training. Het was een leuke ochtend genieten van de mooiste hobby: Karate-do! Fotoverslag

 

 

Stage o.l.v. Oswaldo Fernandez 7 april 2019

stage oswaldo fernandez 2019

In het weekend van 6 en 7 april 2019 organiseerde de Stichting Dento Mabuni Shito-ryu Nederland een stageweekend onder leiding van de Portugese leraar Oswaldo Fernandez. Oswaldo sensei was voor ons als leraar een volledig nieuwe ervaring. Uiteraard ken ik Oswaldo sensei wel als deelnemer in de diverse Shito-ryu stages. Op zaterdag 6 april waren de trainigen ingericht voor de jeugd in Tilburg, de zondag 7 april voor de volwassenen in Moergelstel.

Bart en Henk vertrokken dus op tijd die zondagochtend om ons eens te laten onderdompelen in de lessen van Oswaldo sensei. Die zondag hebben we dan ook kunnen genieten van een typische Shito-ryu training waarbij kata centraal staat en de applicaties en kumite principes deze vormen hebben gecomplementeerd. Vooraf aan de betreffende katareeks werd middels kihon de "puntjes op de i" gezet voor bepaalde typische bewegingen en technieken uit deze vormen.

Wederom werd me duidelijk dat Karate een schitterende hobby is. Deze mooie zondag heeft dat weer aangetoond. Met dank aan Oswaldo Sensei voor zijn energie en het prachtig demonstreren van principes op subtiele wijze!!

 

 

Yudansha stage 23-06-2019, kata Kururunfa

kururunfa stage

Op zondag 23 juni 2019 organiseren wij een Yudansha stage rond het kata Kururunfa. Deze stage staat onder leiding van de sensei Joost Franken, Gonzalo Villarrubia en Henk Luijsterburg. Maximaal 26 deelnemers. Gelieve voor 10 juni 2019 in te schrijven.

Wanneer: 23 juni 2019 van 09h45 tot 13h00

Waar: Dojo Laco Sportcentrum, Kozijnenehoek 21, 4715 RE Rucphen

Kosten: € 20,--

Wie: Shito-ryu karateka vanaf 1e dan. In geval je een andere stijl beoefent en graag wilt deelnemen, dan even berichtje voor overleg alsjeblieft.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

 

Nieuwjaarstraining 4 januari 2019: Kata Shinsei

groep nieuwjaar 2019

Inmiddels kunnen we spreken van een traditie binnen onze dojo: de nieuwjaarstraining met aansluitende borrel. Dit jaar voor mij net wat specialer, daar een aantal "oude" bekenden voor mij van buiten de dojo zich spontaan, uiteraard wel ruim vooraf, hadden aangemeld.

De training stond volledig in het teken van het Shito-ryu kata Shinsei. Vanuit de warming-up is opgebouwd naar het "stevig" werken, als kenmerkend in de basis van het Naha-te. Vervolgens een aantal applicaties op de kakete uke en de mawashi uke, 2 wat lastigere technieken uit het Shinsei kata. Aansluitend aan de bak met de vorm van het kata Shinsei en een 2-tal gevorderde bunkai kumite van 2 combinaties uit dit kata. Tot slot het kata herhalen en trachten "inhoud" toe te voegen aan deze vorm.

Direct aansluitend aan de training deden we een toast op het nieuwe jaar, waarna we gezellig verder hebben geborreld.

Fotoverslag

 

Nieuwjaarstraining BudoKai Kokoro 4 januari 2019: Kata Shinsei (Ichi)

Mabuni Shinsei

Op vrijdag 4 januari 2019 houden we onze nieuwjaarstraining. Het thema van deze training is het kata Shinsei. Het kata Shinsei (Ichi) is gecreëerd door Mabuni Kenwa Soke. De inspiratie voor dit kata waren de Gekisai kata van Myagi Chojun Soke, grondlegger van het Goju-ryu. De popularisering van het karate op Okinawa resulteerde in lessen aan grotere groepen zoals scholieren. Dit had mede tot gevolg dat om pedagogische reden (basis)kata werden toegevoegd. Zeer bekend zijn de 5 Pinan kata van meester Itosu Anko uit Shuri, maar de 2 Gekisaidai kata van Myagi Chojun zijn de vergelijkbare reeks voor het Naha-te. Shinsei kunnen we mijn inziens dus beschouwen als de Pinan van het Naha-te binnen de Shito-ryu school.

Uiteraard sluiten we de training af met een toast op het nieuwe jaar! Check je mailbox voor de details!!

 

Stagetraining o.l.v. Rick Hotton sensei

rick hotton stage

Op maandagavond 19 november had Karateschool Tamashii sensei Rick Hotton op bezoek om zijn ervaringen in met name omktrent de manier van bewegen in Karate te delen. Een zeer boeiende stagetraining waarin duidelijk zijn invloeden vanuit het Aiki naar voren kwamen. Hoe bewegen we in de techniek? Hoe zou dit moeten voelen? Hoe neem je je ruimte in? Het Karate-do verandert in zo'n training een beetje van het geforceerd gestyleerd bewegen, naar het meer natuurlijk bewegen en het gaan vatten van principes in plaats van de focus op de uiterlijke vorm.

Veel herkenbaarheid voor mij persoonlijk en voor onze leerlingen. Ondanks dat Rick Hotton sensei een Shotokan stylist is van origine, was zijn training absoluut stijl overstijgend. Sterker nog, misschien wel meer Shito-ryu, zijn bewegingsprincipe van de shuto-uke techniek komt in ieder geval exact overeen :).

Een avond met, voor mij, weer een duidelijk uitgangspunt: er is goed karate en er is slecht karate, punt! Het maakt weinig uit welke stijl je beoefend; het maakt vooral uit wat je er inhoudelijk mee doet!

 

 

Gastles Henk Luijsterburg Sensei bij Sakura Shaolin Kempo Wouw 30-09-2018

groepen gastles

Zaterdagochtend 29 september 2018 was het op tijd opstaan voor Henk sensei om op tijd in de dojo te verschijnen van Sakura Shaolin Kempo in Wouw. Deze morgen mocht hij op uitnodiging van Edward Donkers sensei daar 2 gasttrainingen verzorgen. Het eerste blok van 9.00 - 10.30 waren de jongste kempoka aan de beurt (zowel in leeftijd als in ervaring). Het tweede blok van 10.30 - 12.00 bestond de groep hoofdzakelijk uit jongeren en beginnende volwassenen.

Beide groepen hebben dezelfde training ondergaan. Deze was vooral gericht op algemene aspecten uit onze krijgskunsten, zodat zij ook hiermee vooruit kunnen. Een groot deel van de les is besteed aan partnerwerk rond bewegen, ontwijken, "lezen" etcetera om zodoende op een mooi en veilig niveau van sparren uit te komen. Vervolgens is doorgegaan op basisprincipes van stevig staan, eenheid van techniek en intentie. De stoottechniek werd hierbij als uitgangspunt gebruikt. Het geheel is tot slot toegepast in hun vormen van Kihon no Kata.

Op basis van de verkregen reacties mogen we terugzien op een mooie en waardevolle ochtend in budo!

 

 

Deelname stages 23-09-2018

stage karate

Op zondagochtend 23 september waren er 2 interessante stages om te volgen: Karate meets Jujutsu in Delft en Kata Tomari no Wanshu in Tilburg. Henk sensei heeft deelgenomen aan de eerstgenoemde. Onder leiding van Gonzalo Vilarrubia sensei en Steve van Nieuwenhuizen sensei heeft hij zich laten onderdompelen in tal van applicaties. Deze applicaties vallen wat mij betreft prima onder het karate wat wij beoefenen, maar je mag het ook jujutsu noemen. Krijgskunsten zitten immers vol met overeenkomsten en je kunt niet echt er een meetlatje langs leggen en/of harde grenzen in weergeven.

Lisa en Bart zijn die ochtend afgereisd naar Tilburg om zich daar te laten onderdompelen in het kata Tomari no Wanshu. Perfect zijn zij door Joost Franken sensei begeleid, direct al vanuit de warming up, naar de volledige vorm en het nodige begrip van het kata Tomari no Wanshu. Zij zullen Henk sensei binnenkort dit mooie kata ook aanleren.

We kijken terug op een waardevolle ochtend karate!!

 

 

Kata stage i.s.m. Samantha van Lokven 1 september 2018

Samantha van Lokven

1 september jl. trapte we af met de eerste stage in onze dojo in het nieuwe seizoen. Voor de 2e maal hadden we Samantha van Lokven Sensei uitgenodigd. In samenspraak met Henk Sensei had zij een uitstekende stage voorbereid rond techniek en begrip van het Naha-te kata Seienchin. Middels goed teamwork hebben zij karateka van diverse stijlen en graden les gegeven rond dit kata en eenieder van de nodige input voorzien. Deze stage was er een met traditioneel karakter: Techniek & Bunkai!

Qua deelnemers een kleine groep karateka. Ten aanzien van enthousiasme, energie en inzet een grootse groep karateka! Wat je geeft krijg je terug wordt wel eens beweerd; Samantha en Henk Sensei zullen dus zeker veel gegeven hebben tijdens deze stage. Dit op een gedegen manier zodat ieder niveau prima kon volgen en zijn of haar leerpunten eruit heeft kunnen halen. Het was een schitterende middag met de mooiste hobby: karate! Fotoverslag

 

 

Stage 01-07-2018 o.l.v. Gonzalo Villarrubia Sensei en Henk Luijsterburg Sensei

groep uke no gogenri stage

Ondanks de warme dagen konden we zondagochtend 1 juli 2018 een ruime 20 karateka welkom heten in de dojo voor een mooie training. Die ochtend werden de principes van Uke no Gogenri en Tenshin Happo toegepast op technieken en combinaties uit de 5 Pinan Kata. Er is hard getraind en ook veel gelachen; Een mooie balans van focus en ontspanning!

Instructies alsmede aanvullingen en feedback door beide leraren gingen als een natuurlijke proces door de les. Het enthousiasme en de synergie van Gonzalo en Henk sensei hebben zeker bijgedragen aan de nodige inspiratie bij een aantal deelnemers. We kijken terug op een mooie ochtend karate!Fotoverslag

 

 

Stage 01-09-2018 o.l.v. Samantha van Lokven Sensei en Henk Luijsterburg Sensei

seienchin stage

Op zaterdag 1 september 2018 gaat de huidige meervoudige Nederlands kampioene kata Samantha van Lokven samen met Henk Sensei een inspirerende verzorgen rond het kata Seienchin.

Wanneer: 1 september 2018 van 13h15 tot 16h30

Waar: Dojo Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 20,--

Wie: Karateka's vanaf 14 jaar, ongeacht stijl.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

 

Stage 01-07-2018 o.l.v. Gonzalo Villarrubia Sensei en Henk Luijsterburg Sensei

Gonzalo Villarrubia en Henk Luijsterburg

1 juli 2018 houden we een stagetraining in onze dojo rond de principes welke door Mabuni Kenwa benoemd zijn als Tenshin Happo en Uke no Gogenri. Deze staan respectievelijk voor het verplaatsen in alle richtingen en principes van ontvangen. Deze algemene karateprincipes gaan aan bod komen met de technieken en combinaties uit de 5 Pinan kata.

Wanneer: 1 juli 2018 van 9h30 tot 12h30

Waar: Dojo Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 20,--

Wie: Budoka's vanaf 14 jaar.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

 

Danexamens KBN 27 mei 2018

Erik 1e dan karate

Op zondag 27 mei jl. waren er danexamens van de Karate-do Bond Nederland in Harderwijk. Erik heeft zich hier gepresenteerd voor Shodan. Met succes heeft hij zijn vaardigheid in kihon, kata, ippon kumite, hokei kumite en juyi kumite laten zien! Mijn inziens groot respect hier voor de budoka die halverwege in 2011 ergens onze dojo binnenkwam en ondanks het feit dat wij deels "anders" werken en soms van visie verschillen wellicht, gewoon is blijven ondergaan en daarmee ook het mooie Shito-ryu karate een kans geeft onderdeel te zijn van zijn krijgskunstontwikkeling!! Fotoverslag

 

 

Stage 15-04-2018 o.l.v. Sydney Leijenhorst Sensei in Bergen op Zoom

Sydney Leijenhorst Sensei

(Met dank aan Daphne Pieterson voor de mooie omschrijving van de kern van deze stage)

De inrichting van de Shomen op de foto omschrijft het seminar van Sydney Leijenhorst van 15 april 2018 misschien wel het beste: verschillende stijlen en verschillende grootmeesters, maar niet benaderen vanuit de verschillen en waarom dat 'beter' zou zijn, maar een laag dieper! Naar de krachtgeneratie, de flow, impact door ontspanning, centreren, zakken, zinken... en nog veel meer overeenkomsten die de rode draad vormen in iedere stijl. Voorbij de vorm die kan verschillen maar naar de kern van de vechtkunst.

Waardevolle ochtend weer! Fotoverslag

 

 

Stage 25-02-2018 o.l.v. Janick Poupée Sensei in Tilburg

Janick Poupee Sensei

In het weekend van 24 en 25 februari 2018 orgniseerde de Stichting Dento Mabuni Shito-ryu Nederland een stage onder leiding van de Franse karateleraar Janick Poupée. Janick Sensei weet in algemeen altijd de juiste details aan te stippen om je fundament/basis naar een hoger plan te krijgen. Soms "frustrerend", daar er tekortkomingen in je karate naar boven komen, maar mijn inziens vooral inspirerend daar je de mogelijkheid aangeboden krijgt om verder te groeien. Karate-do is een discipline welke je je hele leven kunt beoefenen. En als je af en toe kritische trainingen zoals deze volgt, kun je weer gemotiveerd vooruit in het komend jaar!

Bart en Henk hebben als gezegd veel kunnen werken aan hun basis en met name het bewegen als een geheel! Dit is toegepast in "eenvoudige" kihon op kyugraadniveau, op de combinaties als vastgelegd in ons dangraadprogramma en een aantal kata als Bassai-dai, Seeinchin en Matsukaze. Absoluut een topstage geweest!

 

 

Stage 15-04-2018 o.l.v. Sydney Leijenhorst Sensei

Sydney Leijenhorst Sensei

Op 15 april 2018 organiseren we een stagetraining onder leiding van Sydney Leijenhorst Sensei in Bergen op Zoom. Sydney Leijenhorst is de Chief Instructor in Nederland voor het Okinawa Goju-ryu. Het Goju-ryu is een Naha-te karatestijl gesticht door Myagi Chojun Soke welke zeer goed bevriend was met de grondlegger van het Shito-ryu, Mabuni Kenwa Soke. We gaan aan de slag met de kata Sanchin en de kata Tensho. Dit zijn fundamentele basiskata uit het Naha-te. Zowel voor de diepgang in het traditioneel karate als voor de verrijking van sportkarate (kata) is het zeer interessant om hiermee aan de slag te gaan.

Wanneer: 15 april 2018 van 9h45 tot 13h00

Waar: Dojo Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 20,--

Wie: Karateka's vanaf 3e kyu en 16 jaar.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

 

Nieuwjaarstraining 3 januari 2018: Mabuni Kata Shinpa

groep nieuwjaar 2018

Woensdag 3 januari 2018 hebben we het nieuwe jaar ingeluid met een thematraining rond het kata Shinpa. Shinpa is een Mabuni Kata gemaakt na diverse trainingen onder Uechi Kanbun in Japan halverwege de jaren '20. Afhankelijk van de toegepaste Kanji karakters betekent Shinpa "nieuw breekpunt" of "gedachtegolf". Persoonlijk denk ik dat het kata eerste betekenis heeft als gevolg van een nieuwe stap in Mabuni's leven waar hij mee bezig was; namelijk definitief gaan vestigen in Japan, Osaka! Ook nieuwjaar betekent vaak nieuwe initiatieven ontplooien en/of nieuwe wegen inslaan. Daarmee is dit een mooi kata om 2018 mee te starten!

Vanuit de warming-up gingen we over in bunkai kumite van Shinpa. Kenmerkend in Shinpa zijn de Kuri-uke bewegingen, wat mijn inziens duidt op het vele vastgrijpen en uit balans brengen. Verder implementaties van tetsui uchi, wa-uke, hiraken zuki en koken uchi. Na de diverse bunkai vormen het kata een aantal keren uitgevoerd. De training is afgesloten met een toast op het nieuwe jaar!

Het was erg leuk en er zat een extra sfeertje aan, omdat ook een aantal karateka van buiten onze school hebben deelgenomen. Na afloop van de training hebben we gezellig nog wat geknabbeld en gedronken.

 

Nieuwjaarstraining BudoKai Kokoro 3 januari 2018: Kata Shinpa

Mabuni Kenei Shinpa

Woensdag 3 januari 2018 is de eerste training van het nieuwe jaar. Deze training is volledig rond een kata ontwikkeld door Mabuni Kenwa Soke: Shinpa. De inspiratie voor het kata Shinpa waren de trainingen welke Mabuni Kenwa volgde onder leiding van Uechi Kanbun Soke, grondlegger van het Uechi-ryu karate. Shinpa is een relatief modern kata (1927), maar met een traditioneel karaker: sober en eenvoudig. Uiteraard sluiten we de training af met een toast op het nieuwe jaar! Check je mailbox voor de details!!

 

Stage Tenshin Happo & Uke No Gogenri in Delft 3 december 2017

Stage Gonzalo Villarrubia en Henk Luijsterburg 2017

Op 3 december 2017 vond inmiddels voor de 3e keer een stage plaats i.s.m. Karate & Kobudo Delft. O.l.v. Gonzalo Villarrubia Sensei en Henk Luijsterburg Sensei werd deze keer in Delft een stage gegeven rond "Tenshin Happo & Uke no Gogenri". Een mooie groep karateka vanuit diverse stijlen hadden die morgen de weg naar de dojo in Delft gevonden. Na een korte introductie op de thema's door Henk Sensei, volgende een korte warming-up kihon van Gonzalo Sensei. Daarna starte Henk Sensei met 2 Tenshin Happo series op kyugraad niveau. Details voor een solide fundament werden aangehaald. Daarna volgde een wat complexere reeks van Gonzalo Sensei. Daarna werd de groep gesplitst: Een groep verder o.l.v. Henk verder met een 3e "Basis" Tenshin Happo reeks. De anderen o.l.v. Gonzalo verder met de complexere reeks en aansluitend een Tenshin Happo variatie van Naifanchin Shodan. Al de vormen gaven voor een deel van de deelnemers al meer inzicht in de implementatie van kihon en kata in applicaties!

Aansluitend volgde een 10-tal partneroefeningen, gerelateerd aan de principes van Uke no Gogenri. Rakka, Ryusui, Teni, Kushin en Hangeki werden toegepast op zowel stoot, slag of traptechnieken als op pakkingen! Uiteraard ook weer gelinkt aan de Tenshin Happo kihonreeksen.

Op basis van de vele lachende gezichten die we gezien hebben en ook alle positieve reacties welke we achteraf kregen, kijken we terug op een zeer geslaagde stagetraining. Het zal lastig zijn dit in de toekomst beter te doen, maar met veel plezier gaan we uiteraard deze uitdaging aan :-) !

 

Stage o.l.v. Hatano Yoshiharu in Berlijn 25 & 26 november 2017

hatano stage berlijn 2017

Op vrijdagmorgen 24 november vertrokken Bart en Henk met de auto naar Berlijn om daar te gaan deelnemen aan de Dento Shito-ryu Karate stage onder leiding van Hatano Yoshiharu Sensei (8e dan). Stagetrainingen van deze karatemeester zijn altijd een mix van achtergronden en veel fysieke arbeid aangaande applicaties van kata technieken. Deze keer was dan ook geen uitzondering. Historische achtergronden op zowel martiaal gebied ("oorlog"-strategie) als op persoonlijke karaktereigenschappen ("do"-aspecten) passeerden tussen de bedrijven door; noemenswaardig zijn de eigenschappen als beheersing, barmhartigheid en generositeit als delen binnen het begrip "Kunshi". Binnen het Shito-ryu kennen we dit begrip in Mabuni Kenwa's uitdrukking "Kunshi no Ken"!

Resultaat: Een fantastische mix van "jutsu" en "do"! Op beide gebieden is zeker nog veel werk aan de winkel om de principes te begrijpen en doorgronden.

Fotoverslag

 

Henk sensei gepromoveerd tot Shodan Aikijujutsu Kobukai

shodan aikijujutsu kobukai

Zaterdagmorgen 18 november startte de dag voor Henk Sensei met het presenteren voor zijn Shodan examen Aikijujutsu Kobukai in Katwijk. Onder toeziend oog van Jan Janssens Kyoshi, Hugo Chauveau Sensei, Rob van Hees Sensei en Gijs Zuijderduijn Sensei werd het Shodan programma ge-examamineerd. Aansluitend ontving Henk van Jan Janssens Kyoshi het Shodan diploma.

Op de foto links staat Hugo Chauveau Sensei. Bij hem heeft Henk zijn eerste Aikijujutsu stage gevolgd tijdens een Budodag in vermoedelijk 2005 en in zijn club (Taki dojo Antwerpen) heeft Henk een aantal jaren getraind om zijn karate te verrijken met onder andere nage-waza en kansetsu waza. Gedurende de jaren is Henk regemaltig stages blijven volgen van Jan Janssens Kyoshi (rechts op de foto); het Aikijujutsu Kobukai is zijn school in deze krijgskunst. Deze is vooral gebaseerd op het Budo Yoseikan van Mochizuki Minoru Kancho. Om praktische redenen traint Henk momenteel wekelijks in de dojo van Jan Janssens Kyoshi: Kobukan dojo Weelde (B). Bij gelegenheid stapt hij uiteraard ook nog wel eens binnen bij Taki-dojo Antwerpen.

Aansluitend startte de stage-training in Katwijk. De rest van de dag dus mooi gevuld op de tatami!!

 

Nationale stage Dento Shito-ryu ("Dentodag") 2017

tanto dori dentodag 2017

Op zondag 5 november 2017 was in Oisterwijk de jaarlijks terugkerende activiteit van de Stichting Dento Mabuni Shito-ryu Nederland: De Dentodag. Deze keer bestond deze dag enkel uit het allerbelangrijkste van ons karate: trainen! In verschillende lesblokken werden elementen van "the battle" getraind, zeg maar het gevecht. Dit in de vorm van Budokarate, Kata, Zelfverdediging, Sportkarate en het gewapend gevecht. Dit laatste blok was voor rekening van Henk sensei. In een snel tempo werden eenvoudige en natuurlijke mesaanvallen geoefend. Hiermee werd snel duidelijk hoe enorm gevaarlijk dit wapen is, doordat van dichtbij gemakkelijk en eenvoudig schade aangebracht kan worden. Belangrijkste boodschap was dan ook: deze battle voorkomen, doch niet aangaan als dit enigzins mogelijk is!! Vervolgens zijn een aantal "verdedigingen" geoefend om de aanvaller uit zijn of haar fysieke en/of mentale balans te halen, waarna tot slot een natuurlijke "respons" op werd toegevoegd om de aanvaller uit te schakelen.

Helaas waren er om diverse redenen deze keer geen leerlingen aanwezig van BudoKai Kokoro. Hopelijk volgend jaar weer wel; deze dag is altijd erg leuk vanwege de mooie sfeer waarin je kunt trainen met leerlingen van andere scholen. Ikzelf kijk in ieder geval weer terug op een toffe dag karate, waarbij ik als lesgever ook de andere lessen heb kunnen meetrainen. Voor mij een ideale dag zo: zowel voor de groep als in de groep!!

 

Katastage o.l.v. Samantha van Lokven 21-10-2017

groep stage samantha van lokven

Op 21 oktober 2017 organiseerden we een kata stage training i.s.m. Samantha van Lokven, meervoudig Nederlands kampioene kata. Een diverse groep van volwassen karateka's van gele band niveau tot aan hogere dangraadhouders hebben deze stage ondergaan. Er is volop gewerkt aan de T.I.P.S.: Techniek, Inhoud, Presentatie & Snelheid! Centraal is gewerkt rond het basiskata Pinan Shodan. Afgaand op de mooie reacties welke we hebben ontvangen, kijken we terug op een geslaagde mix van "sport-" en "traditioneel" karate!

Fotoverslag

 

tenshin happo

Stage 03-12-2017 Tenshin Happo / Uke no Gogenri

Gezamelijk met Karate & Kobudo Delft organiseren we een Shito-ryu stage rond de principes Tenshin Happo en Uke no Gogenri. Deze stage wordt gegeven door Gonzalo Villarrubia Sensei en Henk Luijsterburg Sensei.

Wanneer: 3 december 2017 van 9h45 tot 12h30

Waar: Dojo Karate & Kobudo Delft, Raam 20, 2611 MX Delft

Kosten: € 20,--

Wie: Karateka's vanaf 14 jaar, alle graden.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

Gastles o.l.v. Ronald Willems Sensei 15-09-2017

groep gastles ronald willems

Vrijdagavond 15 september 2017 werd de karatetraining gegeven door Ronald Willemns Sensei van Zanshin, Shotokan Karate en Ryukyu Kobujutsu Vereniging Vlissingen. Na de warming up zijn we op een leuke doch realistische manier aan de slag gegaan met het verdedigen tegen vastpakken en het verdedigen tegen een aantal aanvallen met stok. Het basiskarate van stoten en schoppen (zuki en geri waza), werd perfect gecombineerd met timing en verplaatsing (tenshin waza).

Ronald Sensei had de les mooi opgebouwd en ons op een leuke manier gestimuleerd om bij dit soort vormen buiten een "budo"-presentatie ook naar meer "straat"-realisme te zoeken. Hier kunnen nog wel even mee vooruit!

 

Stage tanto waza & tanto dori 9 september 2017

Stage tanto 2017

Op zaterdagmiddag 9 september 2017 was in onze dojo een stage o.l.v. Wim van de Leur Shihan rond technieken met het mes en verdedigingen tegen mesaanval (tanto waza en tanto dori). Een mooie stage enerzijds door de diversiteit van budoka onder de deelnemers; naast karateka hebben we jujutsuka en aikidoka mogen verwelkomen. Anderzijds was de stage mooi door de duidelijke pedagogische opbouw, waarbij deze keer je inzicht werd vergroot middels het trainen van de diverse mestechnieken. Je ontdekt dan snel dat je vaak nagenoeg kansloos bent.

We kijken terug op een inspirerende training waarvan zeker elementen terug zullen komen in onze reguliere lessen! Fotoverslag

 

Stage Corsica 31-7-2017 t/m 04-8-2017

Stage Corsica 2017

Henk sensei heeft samen met Joost Franken sensei van Karateschool Bu Shin Kan en Peter Damen sensei van Enso Karate-do deelgenomen aan de internationale Dento Shito-ryu stage in Corsica. De trainingen werden hoofdzakelijk gegeven door Carlos Molina sensei, Anselm Stahl sensei en Daniel Ceron sensei.

Middels vele oefeningen werd gewerkt aan "Shin Gi Tai Ichi", ofwel eenheid van Geest, Techniek en Lichaam. Mentale aspecten uit het budo zoals Zanshin & Mushin kwamen in diverse oefenvormen terug. Fysiek/mentale aspecten als taisabaki en ma-ai kregen veel aandacht tijdens alle partnervormen. Uiteraard was er ook aandacht voor de volledig fysieke aspecten van de technieken. Echter deze keer met veel aandacht naar de juiste lichaamshouding en -beweging waarbij de techniek een gevolg is van de lichaamsinzet, welke veelal start in een of beide voet(en)!

Al deze aspecten hebben we proberen te implementeren in de diverse peilers van ons karate: Kihon, Kata en Kumite. Uiteraard niet losstaand van elkaar, maar als één karate!

 

Groep

Laatste training seizoen 2016-2017

Op 14 juli 2017 hielden we onze laatste training van dat seizoen. Een diverse training met onder meer het werken rond taisabaki (positionering), Pinan Nidan met bunkai in de vormen van ontsnappingen en kansetsu waza (klemmen), een keuze kata en wat tanto dori (technieken tegen mesaanvallen). Na de training hebben we nog wat bijgekletst onder het genot van een hapje en een drankje. Wij sluiten niet de gehele zomervakantie. De trainingen starten weer op 16 augustus 2017 .

 

Samantha van Lokven

Stage 21-10-2017 i.s.m. Samantha van Lokven

21 oktober 2017 organiseren we kata training in Bergen op Zoom i.s.m. de huidige Nederlands kampioene kata: Samantha van Lokven. We gaan aan de slag rond het kata Pinan Shodan (Heian Nidan) met onder meer basistechnieken, ondersteunende (sport)oefeningen en applicaties/bunkai. Het gaat een mooie mix worden waarbij "sport-" en "traditioneel" karate elkaar zullen aanvullen.

Wanneer: 21 oktober 2017 van 13h30 tot 16h45

Waar: Dojo Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 15,--

Wie: Karateka's vanaf 14 jaar, alle graden.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

Wim van de Leur

Stage 09-09-2017 o.l.v. Wim van de Leur Shihan

Op 9 september 2017 organiseren we een stagetraining met tanto (mes) in Bergen op Zoom. We gaan aan de slag met mes technieken en met verdedigingen op mesaanvallen.

Wanneer: 9 september 2017 van 13h30 tot 16h45

Waar: Dojo Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 15,--

Wie: Budoka's vanaf 14 jaar.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

31 mei 2017 gastles bij Ronin-groep Vlissingen

Gastles Ronin groep Vlissingen

Henk sensei heeft op 31 mei 2017 een gasttraining verzorgd bij de Ronin groep Vlissingen. Deze groep bestaat uit een aantal leraren met leerlingen in Zeeland die iedere woensdag rouleren met het geven van thematrainingen, vooral rond kata en applicties. Het doel is eenvoudigweg leren van elkaar en trainen met elkaar. Een deel van deze groep kent Henk sensei nog vanuit de tijd dat hij zelf nog niet zo lang karate beoefende.

Het idee ontsond deze keer te werken rond een kort Shito-ryu kata met applicaties. Henk had gekozen de training te geven rond het kata Aoyagi (of Seiryu). Na een korte warming up gingen we direct aan de slag met partnerwerk in de vorm van bunkai. Nadat een aantal bunkai werden getraind, werd kort het bijbehorende katadeel aangeleerd. Zo werd het hele kata opgebouwd. Jammer genoeg konden een aantal bunkai niet behandeld worden door tijdgebrek. Uiteindelijk was het natuurlijk wel de bedoeling het hele kata aan te leren.

Het was een mooie ervaring en het feit dat Henk sensei weer eens met, voor hem, oude bekende op de mat stond gaf deze les voor hem een extra tintje!

 

Lisa en Bart gepromoveerd naar Nidan (2e dan)

Bart en Lisa 2e dan

Op 21 mei 2017 vonden de nationale danexamens plaats bij de Karate-do Bond Nederland. Bart Hoppenbrouwers en Lisa Vanstaen hebben zich gepresenteerd voor nidan, de 2e dangraad. Beide karateka trainen heel constructief in onze dojo en zij zijn ook geregeld te vinden tijdens stagetrainingen elders. Het gevolg is dat zij de nodige groei en ontwikkeling hebben doorgemaakt in hun karate-do, wat een belangrijk argument is om te worden voorgedragen voor een danexamen. Een ander argument is het technisch niveau, welke ook prima voldoet voor beiden. Maar....... uiteindelijk zal de presentatie ook neergezet moeten worden op het "examen" moment.

Zij waren absoluut goed voorbereid hierop. Ruim op tijd zijn we gestart om alle vormen eigen te maken en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Op het toetsmoment zelf speelt altijd een factor spanning mee. De ene keer wat meer dan de andere, maar het is er altijd. Ondanks deze spanningen was er geen zichtbare terugval in de kwaliteit van hun technieken en partnervormen. Een knappe presentatie van hun niveau hebben ze beide neergezet en dat werd dan ook aansluitend beloond met hun 2e dangraad!

En daarna weer terug naar de orde van de dag en lekker voort blijven gaan met het nodige portie wekelijkse keiko ("training")! Fotoverslag

 

18 mei 2017 Gastles bij Ju-Jitsu Club Turnhout

groepsfoto gastles Ju-Jitsu Turnhout

Zowel budo als bujutsu staan voor de verzameling aan (Japanse) krijgskunst disciplines. Als we starten met training is dat vaak binnen een club of vereniging in de buurt waar we bij passen. Om welke reden dan ook starten we zo met een krijgskunstdiscipline welke ons wellicht interesseert. In het geval van de ongewapende Japanse krijgskunsten kennen we onder andere karate, Judo, Jujutsu, Aikido enzovoorts. Allen hebben ruwweg een basis of fundament welke wordt aangeleerd, vervolgens wordt dit eigen gemaakt en daarna doorontwikkelt naar het kunnen en de interesse van de beoefenaar. Nu, mijn inziens zit in de basistechnieken van deze krijgskunsten min of meer de verschillen. Echter, de principes zijn veelal gelijk!! Op termijn kunnen theoretisch de verschillende disciplines ook bijna naadloos in elkaar overgaan meen ik. Enkel de accenten in de basis verschillen, de principes en trainingsmogelijkheden op langer termijn tonen veel overeenkomsten. Die overeenkomsten kunnen we aangrijpen om te groeien, te ontwikkelen en beter te worden in ons budo. Overeenkomsten realiseren synergie, verschillen resulteren veelal in verwarring en wellicht stilstand.

In het kader van overeenkomsten en realisatie van synergie heeft Henk sensei de mogelijkheid gekregen een gastles te verzorgen bij Ju-Jitsu Club Turnhout. Binnen deze school wordt het Ju-Jitsu en het Aikijujutsu onderricht en getraind. In deze beide disciplines wordt in het pedagogisch kader vaak gewerkt met een oi zuki (stoot met een pas) als aanval en beide disciplines maken veel gebruik van atemi (slag, stoot of trap in de tegenaanval) als ondersteuning voor de kuzushi (balansverstoring). Henk sensei heeft daarom bewust gekozen te werken rond de mae te zuki (voorwaartste stoot) en de mae geri (voorwaartse schop); dit om de nodige oefenvormen en tips te geven om deze basis voor deze budoka's naar een hoger plan te krijgen. Dit alles uiteraard naar een "eenheid van bewegen", ofwel de overeenkomst van Kenkitai ichi en/of Shingitai ichi.

Als afsluiter hebben we deze karate basistechnieken toegepast in een aantal Aiki- en/of Ju-jutsu vormen. Gezien de positieve reacties van de deelnemers en Sensei Marc van deze dojo concludeer ik dat de training geslaagd is en dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan verdere ontwikkeling voor deze budoka's!

 

7 mei 2017 Stage Gerald Muusha & Gonzallo Villarrubia sensei: Suparinpei

suparinpei

Op 7 mei jl. hebben Kees, Bart en Henk deelgenomen aan een speciale stagetraining rond het kata Suparinpei. Een speciale training omdat deze mede werd gegeven door Gerald Muusha sensei uit Zimbabwe wie zich mede inzet voor de Stichting FairFight aldaar. De andere sensei betrof Gonzalo Villarrubia, de organisator van deze stage.

Zoals we gewend zijn van Gonzalo sensei was de training gebouwd op de 3 bekende karate pijlers: Kihon, Kata en Kumite. Al deze pijlers waren volledig gericht op het Suparinpei kata. Meest opvallend in de bunkai deze keer was dat deze volledig toegespitst was op het korte(re) afstandsgevecht. Mooie applicaties en principes kwamen voorbij, doch dicht bij de vormen in het kata. We zien terug een mooi en leerrijke stage! Fotoverslag

 

Stage Nakahashi Kyoshi 2017: Go-Kenki kata

Go-kenki kata

Op 1 en 2 april 2017 was de jaarlijks terugkerende stagetraining in Nederland o.l.v. Nakahashi Hidetoshi Kyoshi. Dit jaar is er veel accent gelegd op vormen van meester Go-Kenki. Go-Kenki was een Chinese theehandelaar, welke aan Mabuni Kenwa Soke een aantal Chinese "white-crane" vormen geleerd heeft. Hierdoor zijn er in het Shito-ryu karate een aantal kata's behouden met een meer Chinees karakter. De bekendste Go-Kenki vormen op dit moment zijn Nipaipo en Pappuren; dit vanwege de enorme populariteit van deze vormen op kata wedstrijden. Tijdens deze stage hebben we ons, wat Go-Kenki vormen bereft, met name bezig gehouden met Hakucho en de meer fundamentele vorm Haffa.

Opvallend in de Go-Kenki vormen, zoals meegegeven door Nakahashi Kyoshi, is het ogenschijnlijke fijne en lichte karakter van deze kata's. In wedstrijdvorm wordt dit absoluut niet zo uitgevoerd, daar de jury dit mijn inziens niet kan waarderen en je dus onmogelijk de winst van de wedstrijd kunt halen. De natuurlijke vloeiende bewegingen van deze vormen zijn denk ik wel de link naar het meer Chinese karakter van deze kata's. Gezien het feit dat de Go-Kenki vormen een wezenlijk onderdeel zijn van het Shito-ryu Karate, is bij deze ook besloten dat we in onze school het Kata Haffa gaan toevoegen aan het basis curriculum binnen onze school! Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het uiteindelijke resulaat wordt een compleet fundament van het Shito-ryu: Naha-te, Shuri-te en Go-Kenki-ha! Fotoverslag

 

Landelijke Kyu- en Dangraadtraining 19 maart 2017

examentraining 19 maart 2017

De Stichting Dento Mabuni Shito-ryu Nederland organiseerde een kyu- en dangraadtraining in Tilburg op 19 maart 2017. Vanuit onze school hebben Bart en Lisa deelgenomen aan de trainingen gericht op Nidan (zwarte band, 2e dangraad). Zij hebben les gevolgd van Joost Franken Sensei en een aantal gerichte verbeterpuntjes meegekregen. Henk Sensei heeft tijdens deze training les gegeven aan groene banders als voorbereiding naar hun toekomstige blauwe band examen. Het accent van deze training lag met name op het oefenen en verbeteren van de zuki waza (stoot technieken). De diverse karate stoottechnieken zijn, onder meer met behulp van stootkussens, uitgebreid in de diepte getraind. Gezien de duidelijk merkbare verbeteringen gedurende de les concluderen we een hoog leerrendement!

 

Stage Ryukyu Kobujutsu met de Bo o.l.v. Henk Luijsterburg Sensei 05-03-2017

groepsfoto ryukyu kobujutsu 7 maart 2017

Zondag 5 maart 2017 gaf Henk Sensei in de dojo in Rucphen een stagetraining Ryukyu Kobujutsu met het wapen Bo. We hebben vooral gewerkt rond de basis met het werken met Bo. In detail zijn we bezig geweest met de kihonreeksen en de kihon ippon kumite reeks. Details als juiste technische vorm, juiste houding, juiste afstand, maar ook de mentale aspecten in de vorm van zanshin en reiho zijn uitgebreid aan bod gekomen en geoefend. Bewust is gewerkt aan een beperkte hoeveelheid stof en is getracht de vaardigheid en de diepgang te verhogen. Er stond nog meer op het programma om te behandelen, maar daar kwamen we eenvoudigweg niet aan toe deze keer. Een volgende keer kunnen we meer verwachten in de uitvoering en diepgang van de basiskata.Fotoverslag

 

12 februari 2017: Karate-do als onderdeel in de 4 stijlen stage Aikido van Enbukan.

groep leerlingen aiki

Op zondag 12 februari hadden we de eer een stagetraining te verzorgen tijdens de 4 stijlen stage van de Enbukan, een bond voor Aikido stijlen. Als "vreemde eend in de bijt" stond ons karate tussen 3 verschillende Aikido stijlen. Henk Sensei heeft zich met name toegespitst op seme-waza (aanvalstechieken) en Atemi waza (stoot en slagtechieken) in de vorm van mae te zuki, gyaku zuki, ura uchi en mae geri. Eenvoudig en bij de basis, maar met aandacht voor het Ken-ki-tai ichi, of Shin-gi-tai ichi! Vervolgens zijn een aantal partneroefeningen uitgevoerd. Deze met scherpe aanvalstechniek en toepassingen van atemi waza voor het verkrijgen van kuzushi (balansverstoring) als ondersteuning naar de volledige aiki techniek. Hiermee hebben we geloof ik aardig de brug kunnen maken tussen het Karate-do en het Aikido.

 

Stage Naifanchin Kata o.l.v. Joost Franken Sensei 05-02-2017

groep leerlingen

Zondag 5 feburari 2017 gaf Joost Franken Sensei in de dojo in Bergen op Zoom een stagetraining rond de Karate katareeks van Naifanchin. Opvallend was dat er naast de nodige oefeningen voor het onder de knie krijgen van aarding en het werken vanuit het centrum, veel aandacht werd besteed aan het mentale en "interne" aspect; de begrippen Shin of Kokoro zijn hierbij zeker op zijn plaats! We hebben kunnen werken aan Naifanchin Shodan en Naifanchin Nidan, alsmede een aantal applicaties. Maar vooral hebben we kunnen werken aan onze aarding en mind; naast de fysieke techniek zeker zo belangrijke fundamenten in ons Karate-do, maar ook in onze maatschappij. Zelden heb ik een les gevolgd met Shin Gi Tai in deze balans!! To be continued........! Fotoverslag

 

Henk Luijsterburg Sensei

Stage 05-03-2017 o.l.v. Henk Luijsterburg Sensei

Op 5 maart 2017 geeft Henk Luijsterburg Sensei een stagetraining Ryukyu Kobujutsu in Rucphen. We gaan aan de slag met Bo (stok van 1m82): Kihon, Kata en Kumite uit het curriculum van de Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Tijdens deze stage laten we ook ervaren hoe dicht deze gewapende krijgskunst bij het Karate ligt en feitelijk hiermee onlosmakelijk is verbonden!

Wanneer: 5 maart 2017 van 9h30 tot 12h45

Waar: Dojo Laco Sportcentrum, Kozijnenhoek 21, 4715 RE Rucphen

Kosten: € 15,--

Wie: Budoka's vanaf 16 jaar.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

Nieuwjaarstraining Mabuni Kata 06-01-2017

groep leerlingen

Vrijdag 6 januari 2017 hebben we de "nieuwjaarstraining" gehouden. We hebben gewerkt met de 6 kata welke (mede) ontwikkeld zijn door de grondlegger van onze kratestijl Mabuni Kenwa. Dit zijn: Shinsei, Shinpa, Matsukaze, Juroku, Myojo en Aoyagi. Kata zonder bunkai (applicatie) is als een lege dop, dus we hebben ook veel kumite (partnerwerk) gedaan met technieken en principes uit deze katareeks. Het was een mooie training en na afloop hebben we getoast op het nieuwe jaar en nog wat gezellig blijven hangen....

 

Joost Franken Sensei

Stage 05-02-2017 o.l.v. Joost Franken Sensei

Op 5 februari 2017 organiseren we een stagetraining onder leiding van Joost Franken Sensei in Bergen op Zoom. We gaan aan de slag met de Naifanchin kata's (Naihanchi/Tekki). Dit zijn fundamentele basiskata uit het Shuri-te en daarmee met betrekking tot het traditioneel karate een interessante reeks om mee aan de slag te gaan.

Wanneer: 5 februari 2017 van 9h30 tot 12h45

Waar: Dojo Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan 160, 45623 AH Bergen op Zoom

Kosten: € 15,--

Wie: Karateka's vanaf 14 jaar.

Info: Flyer

Contact: Contactpagina BudoKai Kokoro

 

Nieuwjaarstraining BudoKai Kokoro 06-01-2017: Mabuni Kata

Vrijdag 6 januari 2017 gaan we het nieuwe jaar inluiden met een speciale training rond de kata gemaakt door de grondlegger van de Shito-ryu stijl, Mabuni Kenwa. Uiteraard sluiten we af met een toast op het nieuwe jaar. Check je mailbox voor de details!!

 

Workshop Karate BSO Vinkenbos Sprundel 08-12-2016

Workshop BSO

Op donderdagmiddag 8 december 2016 hebben we workshops gegeven aan de kinderen van de BSO Vinkenbos in Sprundel. De eerste enthiousiaste groep waarmee we aan de slag gingen waren de kanjers tussen de 4 en de 6 jaar. Met lof sloegen zij zich door de les van bijna een vol uur, waarbij ze zijn bezig geweest met: ontwijken, afweren, stootechieken, schoptechnieken en grondwerk. Met partner en ook met de grote trapkussens.

De tweede groep waren de wat oudere bikkels tussen de 7 en de 10 jaar. Deze les duurde ruim een uur, waarbij ze nog intensiever met de oefeningen zijn bezig geweest en ook een beetje "ruiger".

Gewoon vet genoten van een mooie middag!!