Ryukyu Kobujutsu

weapons Ryukyu kobujutsu behoort tot de klassieke krijgskunsten uit Okinawa. Kobujutsu staat voor oude methode van de krijger, Ryukyu staat voor de eilandengroep ten zuiden van Japan; de grootste hiervan is bekend als Okinawa. Je kunt Ryukyu Kobujutsu of Ryukyu Kobudo (oude weg van de krijger) het gemakkelijkst omschrijven als "gewapend" Karate. Ryukyu Kobujutsu is net als Karate oorspronkelijke afkomstig van Okinawa en maakte historisch ook standaard onderdeel uit van de trainingen daar.

Het Ryukyu Kobujutsu zoals wij deze beoefenen bestaat - net als Karate-do - uit kihon (basis), kata (vorm) en kumite (partnerwerk). Omdat de standen, principes van bewegen en technieken gelijk zijn als met het Karate sluit het Ryukyu Kobujutsu perfect aan op het Karate.

Het Ryukyu Kobujutsu systeem - als onderwezen binnen de organisatie Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai (RKHSK) - werkt met 8 soorten wapens. Deze zijn: bo (staf), sai (drietand), tonfa (slaghout),nunchaku (stokjes met koord verbonden), kama (sikkel), tekko (boksbeugel), rochin (korte speer) & tinbe (schild) en surujin (ketting). Het Ryukyu Kobujutsu systeem bestaat uit vaste vormen. Door het trainen van vaste vormen en partneroefeningen verkrijg je vaardigheid en inzicht in het omgaan met wapens.

 

 

Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai

rkhsknl

Deze naam staat voor de organisatie voor behoud en promotie van de klassieke krijgskunst van Okinawa. Dit betekent dat binnen deze organisatie alle wapenkata met hun betekenissen en technische uitdieping bewaard blijven en correct worden doorgegeven aan volgende generaties. Grondslag zijn de 42 wapenkata als verzameld door grootmeester Taira Shinken.

 

Taira Shinken

Taira Shinken is geboren op 12 juni 1897 in Nakazato op het eiland van Kume. In 1922 was hij Uchi Deshi (inwonend leerling) bij Funakoshi Gichin (grondlegger Shotokan Karate-do). In 1929 is hij ook gaan trainen bij Moden Yabiku die bezig was met de promotie van Kobudo in Japan. In 1933 ontving Taira Shinken een Shihan Menkyo (meester-leraar certificaat) van Moden Yabiku. Op aanbeveling van Funakoshi Gichin is Taira Shinken gaan trainen bij Mabuni Kenwa (grondlegger van het Shito-ryu Karate-do). Mabuni Kenwa was buiten Karate expert ook zeer gekend vanwege zijn Kobudo. In 1940 vestigde Taira Shinken zich terug op Okinawa, vanwaar hij ook regelmatig naar Japan reisde om zijn Japanse leerlingen te onderrichten.

Taira Shinken verzamelde de kata van de verschillende kobudostijlen en systematiseerde deze in één systeem. Hij richtte de Ryukyu Kobudo Hozon Shinko Kai op in 1955. Taira Shinken stierf in september 1970

 

Inoue Gansho

Inoue Motokatsu (Bujutsu naam: Gansho) is geboren op 2 december 1918 in Tokyo. Zijn bujutsu opleiding begon reeds vanaf jonge leeftijd. Een belangrijke leraar en mentor was Fujita Seiko, de 14e grootmeester van de Koga Ryu (ninjutsu) en Shihan in het Shingetsu-ryu Shuriken Jutsu. Inoue Motokatsu’s vader Inoue Saburo - generaal in het Japanse leger - introduceerde Inoue Gansho aan Fujita Seiko.

Inoue Motokatsu werd door Fujita Seiko in de loop van de jaren geïntroduceerd bij verschillende grootmeesters van verschillende disciplines om daar te trainen. Na zijn 18e jaar werd hij bij Taira Shinken geïntroduceerd. Inoue Motokatsu werd Taira Shinken’s hoogst gegradueerde student. In augustus 1969 verkreeg hij zijn Hanshi certificaat (hoogste lerarentitel).

Inoue Motokatsu heeft alle 42 kobujutsukata direct onderwezen gekregen van Taira Shinken. In opdracht van Taira Shinken heeft hij het Ryukyu Kobujutsu verder gesystematiseerd: van ieder wapen basisvormen (kihon), basis partnerwerk (kihon kumite) en uitleg van de kata (bunkai kumite). Deze vormen zijn zeer goed doordacht en uniek voor de organisatie Ryu Kyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Inoue Gansho Hanshi is overleden op 1 januari 1993. Huidige hoofd van de organisatie is zijn zoon Inoue Kisho Hanshi.

 

Inoue Kisho

Momenteel is het hoofd van de organisatie Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai Inoue Kisho Hanshi. De Souhonbu dojo (hoofd trainingsruimte) is gesitueerd in Tokyo. Regelmatig bezoekt Inoue Kisho Hanshi verschillende aangesloten landen. Zo bezoekt hij ook Nederland geregeld voor stagetrainingen. Eénmaal per 3 jaar is er een grote internationale stagetraining, welke doorgaans bezocht wordt door leden uit Nederland, maar ook onder meer België, Canada, Duitsland, Engeland, Finland, de Verenigde Staten, Zweden, Zuid-Afrika en uiteraard Japan.

 

Kenmerken van de stijl

Het Ryukyu Kobujutsu kenmerkt zich vooral door de duidelijke structuur en systematiek met principes welke continu terugkomen. Hierdoor is het zeer boeiend hiermee bezig te zijn en merk je naarmate je langer traint dat de basiskwaliteiten continu verbeteren. Het Ryukyu Kobujutsu is heel dynamisch en inspirerend door het, voor het gevoel, oneindig aantal solo- en partneroefeningen waarin je je helemaal kunt uitleven.