Karate-do

shitoryukaratedo Karate-do is de - uit historie ontstane - Japanse benaming voor deze ongewapende gevechtskunst. Deze gevechtskunst is vanuit China en de Ryukyu eilanden (Okinawa) in het "vaste land" Japan gekomen. De huidige letterlijke betekenis is: lege (Kara) hand (te). De term "do" staat voor "de weg". Deze vertegenwoordigt de persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaar. Een feit is dat als iemand continu kritisch traint en blijft trainen - buiten op het gebied van vaardigheid - tevens op allerlei persoonlijk gebied ontwikkeling doormaakt. Binnen de "do" vormen is de persoonlijke ontwikkeling en groei het belangrijkst en staat boven de daadwerkelijke absolute (praktische) vaardigheid. Groei en ontwikkeling vindt eevoudigweg plaats bij alles waar we veel en kritisch mee bezig zijn. In de Japanse krijgskunst is dit dus benoemd door de term "do": Ju-do, Ken-do, Aiki-do enzovoorts. Het ander begrip wat we veel zien is de term "jutsu" welke staat voor vaardigheid en techniek. Tegenwoordig worden de termen "do" en "jutsu" veel door elkaar gebruikt. Dit is ook logisch, daar de grens hiertussen niet altijd strak is aan te geven. De "do" vormen zijn over het algemeen moderne vormen. De jutsu vormen zijn oorspronkelijk ouder en hebben een meer martiaal karakter. De effectiviteit van de techniek is daar namelijk het belangrijkst. Jutsu vormen werden vaak getraind en onderhouden om daadwerkelijk te kunnen toepassen op het slagveld. Denk aan de Japanse krijgskunsten als: Ken-jutsu, Aiki-jutsu, Ju-jutsu enzovoorts.

Karate kent verschillende stijlen. Oorspronkelijk trainden leerlingen in kleine groepjes bij een bepaalde leraar. Van stijlnaam was geen sprake. In de periode dat het Karate populairder werd in Japan en er meer en meer promotie van het Karate plaatsvond, werd organisatie en structuur belangrijker. Japan kende natuurlijk een rijke martiale historie en de daaruit ontstane krijgskunsten. Een "nieuwe" gevechtskunst daarbij positioneren betekende ook het verkrijgen van erkenning vanuit de Dai Nippon Butoku Kai. Eén van de voorwaarden was dat Karatestijlen benoemd moesten gaan worden. De meest gekende "Japanse" Karatestijlen zijn: Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, Goju-ryu en Kyokushinkai. Binnen onze school wordt het Shito-ryu getraind.

 

 

Shito-ryu Karate-do

Als reeds vermeld werden op een bepaald moment in Japan de stijlnamen toegekend aan het Karate. Binnen onze school trainen wij het zogenaamde Shito-ryu Karate-do. "Shito" is in feite de stijlnaam ("ryu" betekent "school"). Deze naam is gegeven door de grondlegger van onze stijl: Mabuni Kenwa. Vaak wordt de titel Soke toegevoegd aan een grondlegger of diens erfgenaam. Soke betekent erfgenaam of hoofd van de familie. Het is - in geval van gevechts- of krijgskunst - dus niet per definitie zo dat de Soke ook zelf traint of alle leerstof meester is. In het geval van het Shito-ryu Karate-do hebben we tot nog toe de eer dat het hoofd van de familie ook daadwerkelijk het Karate-do traint en onderricht in de lijn van zijn voorgaande generatie(s). Onze vorige Soke (Mabuni Kenei) was inderdaad ook een echte grootmeester in het Shito-ryu Karate-do!

 

Mabuni Kenwa

MabuniKenwa Grondlegger van het Shito-ryu Karate is Mabuni Kenwa. Mabuni Kenwa Soke is geboren op 14-11-1889 in Shuri (Okinawa). Op zijn 10e jaar leerde hij het kata Naifanchin (Tekki/Naihanchi) van Mitayoshi, een bediende van de familie. Kata betekent "vorm"; dit betreffen in het Karate-do vaste vormen met diverse technieken in verschillende richtingen. Deze worden solo uitgevoerd en getraind en dragen bij aan vaardigheid als gevolg van het vele herhalen en optimalseren van de technieken.

Op zijn 13e werd hij geïntroduceerd aan Itosu Anko (1830 - 1915). Itosu Anko is een van de belangrijkste personen in de geschiedenis voor de promotie van het Karate. Hij heeft onder meer het Karate geïntroduceerd op de scholen in Okinawa. In de zelfde periode heeft hij de kata Pinan 1 t/m 5 ontwikkeld. Meester Itosu Anko is de belangrijkste leraar geweest voor Soke Mabuni Kenwa met betrekking tot het Shuri-te (ongewapende gevechtskunst uit het dorp Shuri).

Mabuni Kenwa werd op zijn 20e door zijn vriend Miyagi Chojun Soke (1888 - 1953; grondlegger van het Goju-ryu) geïntroduceerd aan Higaonna Kanryo (1852 - 1915) uit Naha. Higaonna Kanryo had meer dan 10 jaar in het zuiden van China (Fujian) Fuchan Kempo onderwezen gekregen. Meester Higaonna Kanryo is de belangrijkste leraar geweest voor Mabuni Kenwa met betrekking tot het Naha-te (ongewapende gevechtskunst uit het dorp Naha).

Mabuni Kenwa is na de afronding van zijn studie en militaire dienst bij de Okinawaanse politie gaan werken. Het politiewerk heeft hem veel mogelijkheden geboden om in de breedte Ryukyu Kobujutsu (klassieke krijgskunsten van Okinawa) te beoefenen. Later is Mabuni Kenwa zich full-time gaan bezig houden met het Karate.

Naast Shuri-te (van Itosu Anko) en Naha-te (van Higaonna Kanryo) is er een derde leraar van wezenlijke invloed geweest op het Shito-ryu Karate van Mabuni Kenwa: Go-Kenki (Wú Xiánguì)! Go-Kenki was een Chinese theehandelaar wie zich had gevestigd in Naha. In de avonduren onderrichte hij het Chinese "white crane boxing" (Hakkaku-Ken). Mabuni Kenwa onderhield een goede vriendschap met Go-Kenki. Go-Kenki leerde hem een aantal Chinese "white crane" vormen. In het Shito-ryu Karate zijn een aantal kata (vormen) behouden gebleven waarin de invloed van Go-Kenki aanwezig is.

Mabuni Kenwa was voor zijn tijd een echte researcher van het Karate. Hij stond later bekend als een levende encyclopedie voor het Karate met de bijbehorende enorme diversiteit van vormen en applicaties! In 1928 verhuisde Mabuni Kenwa definitief naar Osaka voor de verdere promotie van het Karate in Japan. Mabuni Kenwa Soke overleed op 23 mei 1952. Diens oudste zoon Mabuni Kenei werd de volgende Soke.

 

Mabuni Kenei

MabuniKenei MabuniKenyu Mabuni Kenei Soke is geboren op 13-02-1918 in Shuri (Okinawa). Mabuni Kenei is uiteraard al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met het Karate-do. Daarnaast heeft hij ook Judo en Kendo gedegen beoefend. Vanaf begin jaren '60 tot aan 2010 is Mabuni Kenei wereldwijd actief geweest met de promotie en verspreiding van het Shito-ryu Karate-do. Zeer uniek was zijn demonstratie van het kata Nipaipo tijdens de wereldkampioenschappen Karate in 1970. In 1996 hebben wij de eer gehad in Nederland hem op bezoek te hebben. Na 2010 is Mabuni Kenei Soke nog steeds actief gebleven in in het onderricht geven in de Yoshukan Dojo in Osaka. Mabuni Kenei Soke overleed op 19 december 2015. Mabuni Kenei Soke was iemand die vele oude meesters uit Okinawa nog in levende lijve had meegemaakt. Nadat zijn vader stierf is hij heel actief geweest in het onderrichten en promoten van het Shito-ryu Karate-do. Zijn lessen waren veelal gericht op - wat hijzelf benoemde als - Budokarate. Hij maakte duidelijk onderscheid tussen Karate-sport en het traditioneel Karate-do of Karate-jutsu. Momenteel is de huidige Soke zijn zoon Mabuni Kenyu. Als eerder vermeld is Mabuni Kenyu Soke ook nog steeds actief in het Shito-ryu Karate-do!

 

Naam en logo van de stijl

logoshitoryu De naam Shito is afgeleid van de Japanse karakters voor de namen van Itosu en Higaonna. Het karakter voor "Shi" is identiek aan het karakter voor "Ito" in de naam Itosu; het karakter "to" is identiek aan het karakter "Higashi" in de naam Higashionna (Higaonna).

Het logo van Shito-ryu is het familiewapen van Mabuni. De cirkel staat symbool voor vrede en harmonie. De verticale en horizontale lijnen staan voor de kalligrafie karakters "persoon" of "mensen". In feite heeft het familiewapen de betekenis: "Mensen die werken in vrede en in harmonie".

 

Kenmerken van de stijl

Kenmerkend voor het Shito-ryu Karate is de breedte en dynamiek van de stijl. De stijl kent meer dan 60 kata (vormen). Deze zijn een verzameling van Shuri-te, Naha-te en Tomari-te (respectievelijk karate uit de dorpen Shuri, Naha en Tomari), alsmede een aantal "Chinese" kata (vanuit Go-Kenki sensei). Shito-ryu is op het gebied van kata een historische encyclopedie voor Karate-do.

Een ander belangrijk kenmerk is het "Tenshin Happo". "Tenshin" staat voor verplaatsing en "Happo" betekent 8. Volgens Mabuni Kenei Soke - vermeld tijdens een bezoek aan de Yoshukan dojo in september 2004 - is "Tenshin Happo" het belangrijkste element van het Karate. "Tenshin Happo" staat letterlijk voor de 8 richtingen waarin aanvals- en verdedigingstechnieken uitgevoerd worden. Echter heeft het cijfer 8 ook een symbolische betekenis, namelijk: oneindig. In feite wordt met "Tenshin Happo" alle verplaatsingsrichtingen bedoeld!

Verdere specifieke kenmerken zijn Uke No Gogenri (5 principes van verdediging), Tenpo Gosoku No Ho (5 manieren van verplaatsen), Hijiate Goho (5 elleboogtechnieken) en Geri Happo (8 schoptechnieken).