Foto's van het 2e danexamen van Bart en Lisa op 21 mei 2017.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk! Op 21 mei hebben Lisa en Bart hun 2e dan in ontvangst kunnen nemen nadat zij een keurig examen hadden afgelegd. Het woord examen is in mijn ogen niet helemaal op zijn plaats in de context van Budo, maar officieel worden dit soort presentaties eenmaal danexamen genoemd.

Een belangrijk aspect voorafgaand in het eventueel opgaan voor een volgende dangraad is het feit dat er groei heeft plaatsgevonden in de tussenliggende periode. Dit vertegenwoordigt mede het aspect DO in Karate-do. Deze groei kan in principe op diverse aspecten zijn, maar het karate moet zogezegd beter zijn ofwel meer diepgang hebben dan voorheen. In het geval van Lisa en Bart is hier geen enkele twijfel over; hun groei is ongetwijfeld voldoende geweest. Een ander belangrijk aspect is het absolute technische niveau, waarover we eveneens vooraf positief in waren. Dit betekende dat de aanvraag voor het danexamen werd ingediend, ofwel - zoals ik persoonlijk dit liever omschrijf: zij werden voorgedragen voor 2e dan.

Op 21 mei was dus het moment van het examen, ofwel de presentatie. De groei en ontwikkeling was duidelijk aanwezig vooraf. De presentatie of het examen was in de puntjes voorbereid. Het resultaat was dat er, ondanks zenuwen in meer of mindere mate, karate van hoog niveau werd gedemonstreerd!!