Nieuws

 

 

Koningsspelen 2024!

19 april was in de regio de laatste schooldag voorafgaand aan de meivakantie. Om die reden werden de koningsspelen al op 19 april gehouden nu. De weersvoorspelingen waren niet best. Dit resulteerde in een school die besloten had de koningsspelen af te lassen en dit programma later in te vullen. De andere twee scholen waarvoor we vandaag clinics zouden verzorgen hadden hun programma wat aangepast en daar konden we prima een aantal introductietrainingen verzorgen. Karate kent een enorme diversiteit van bewegen. Dat bewegen oefenen we in de dojo zowel solo als met een partner. Eigenlijk kun je voor vrijwel iedere leeftijdsgroep een geschikte clinic geven van onze mooie gevechtskunst!

De scholieren hebben kennis gemaakt met technieken als seiken zuki en mae geri. Zij hebben reactie oefeningen gedaan met deze techieken, maar ook combinaties gemaakt met deze technieken. Ze hebben dat gedaan in combinatie met een stevige stand/houding als zenkutsu dachi. Ze hebben ook oefeningen gedaan voor valbreken en zelfs hebben ze spelenderwijs al kunnen proeven van het sparren.

Het was wederom een geslaagde dag, waarbij we veel kinderen aan het bewegen hebben gekregen middels karate-do. Een speciale dank voor onze vrijwilligers die ondersteunen en lesgeven. Daardoor kunnen we ieder jaar meerdere scholen ondersteunen met de Koningsspelen.

Koningsspelen 2024

 

 

Kyugraden jeugd januari 2024!

In basis vindt de promotie naar een nieuwe band/graad plaats op basis van doorlopen groei en ontwikkeling. Elke keer bij het verkrijgen van een nieuwe band is dat als het ware je nieuwe beginsituatie naar de volgende periode. Er komt in feite veel meer bij kijken dan enkel het kennen en kunnen van technieken en vormen of het beheersen van vaardigheden. Karate is als moderne gevechtskunst een vorm van “do” en daarmee is dus de weg van groei een belangrijke factor. De beginsituatie kan dus verschillen met als gevolg natuurlijk een behoorlijke diversiteit aan absoluut niveau en ook de kwaliteiten tussen verschillende leerlingen kunnen en mogen verschillen. Aan de andere kant betekent dit ook dat we verwachten dat een groeiproces heeft plaatsgevonden tussen de verschillende momenten. Bij alle graden, kuy- en dangraden, is dit een belangrijk aspect in onze visie op Karate-do. Een beoordeling voor een nieuwe kyugraad hangt dus ook nooit af van een momentopname; sterker nog, vooraf aan de presentatie is het besluit al genomen.

Gelukkig is dit relatief eenvoudig: continuïteit in training! Als je consequent traint vindt ontwikkeling plaats. Natuurlijk gaat dat proces sneller als je er vaker tijd in steekt in de week, maar de basis blijft om structureel vol te houden. Soms lukt dat om allerlei redenen niet en dat is ook helemaal niet erg. Je hebt namelijk je hele leven de tijd om met gevechtskunst bezig te zijn, dus op zich is er geen haast bij.

Deze keer een chaotische start van de presentaties zelf, omdat er verwarringen waren rond de reserveringen van de sporthal. UIteraard zijn we daar ter plaatse uitgekomen, maar dat betekende wel praktisch een verlate start en behoorlijk lawaai op de achtergrond. Desondanks lieten de kinderen wederom hun beste kunnen zien aan het publiek! Net als andere keren werd een “les” gegeven waarbij geïnteresseerden mochten komen kijken. Basistechnieken, diverse kata en het partnerwerk middels sparren kwamen voorbij. Degenen die ervoor in aanmerking kwamen kregen aansluitend hun nieuwe band met diploma uitgereikt. Degene die deze keer nog even niet in aanmerking kwamen voor een nieuwe band, volhouden, want dan komt dat vanzelf weer bij een volgend moment.

examen_juni_2023

 

 

 

Stage kata Tensho en Kakié!

Op 22 oktober 2023 gaf Sydney Leijenhorst sensei bij ons een stagetraining rond de kata Tensho en het partnerwerk middels Kakié. Sydney sensie is Chief Instructor in Nederland voor het Okinawa Goju-ryu (IOGKF). De grondlegger van het Goju-yu, Chojun Myagi, en de grondlegger an het Shito-ryu, Kenwa Mabuni, waren generatiegenoten en hebben samen getraind en in hun tijd ook e.e.a. aan research gedaan over het Karate. Het kata Tensho betreft een ademhalingskata welke we terug zien in stijlen met (gedeeltelijk) wortels in de leer van Higashionna, de leraar van Chojun Myagi en later ook van Kenwa Mabuni. Tensho staat voor "roterende handen" en Kakié staat voor de "klevende handen". Sydney sensei liet ons proeven van verschillende principes middels kihon, kata en uiteraard partnerwerk.

We hebben gewerkt rond de principes van "Go" en "Ju". In het Shito-ryu wordt soms het vergelijkbaar principe aangehaald van Go-ki en Nan-ki. We hebben gewerkt rond kokyu-ho: ademhalings methoden en het integreren van deze ademhaling. We hebben gewerkt naar "aarden/gronden", "aanwezig" zijn en internisering van technieken. En tevens hebben we nog gewerkt aan "flow" in de breedste zin: flow in je techniek, maar ook bijvoorbeeld flow met je partner en vanuit flow naar je counter werken.

Het was een geslaagde stagetraining met deelnemers vanuit diverse stijlen als Shotokan, Kyokushinkai, Shorinryu en natuurlijk het Goju-ryu en het Shito-ryu.

Een verslag met foto's vind je hier.

stage Sydney Leijenhorst 2023

 

 

Presentatie jeugd juni 2023!

De term examens vind ik niet zo goed als het gaat om karate-do. Het gaat bij het aspect van "do" vooral om een stuk groei en ontwikkeling en zeker niet om het aftoetsen van vaardigheid in een momentopname. Bij de jeugd werken we daarom met een presentatie les of een demonstratie les. Dit is een les waarbij ouders, familie, vrienden etcetera mogen kijken en eens kunnen zien wat de kinderen allemaal zoal kunnen. Aansluitend aan deze les worden de leerlingen welke daarvoor in aanmerking komen gepromoveerd naar de volgende graad. Zij krijgen daarvoor dan direct hun band en diploma uitgereikt. Vanaf een wat hogere band, zullen we wel formeler een examen gaan afnemen. Dit is vooral om straks voorbereid te zijn op een presentatie/examen voor de zwarte band (eerste dan). Deze verloopt namelijk wel via een officieel examen en het is natuurlijk wel zaak dat leerlingen tegen die tijd ook voldoende voorbereid zijn hierop.

Onze groep jeugd is inmiddels behoorlijk. Onze dojo is eigenlijk net te klein om ze allemaal goed te kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Bedenk daarbij dat we ook veel geïnteresseerden willen ontvangen om te kijken en dan moeten we concluderen dat de dojo echt te klien is hiervoor. Deze keer zijn we dan ook uitgeweken naar een stuk van de grote sporthal. Ruimte genoeg in dat geval!!

Na een korte uitleg over het gradensysteem in Budo en het aspect van "do" zijn we gestart met de les. Er werd gewoon lesgegeven, maar dan wel met alle pijlers van het karate-do: kihon, kumite en kata. In het geval van kihon: mae geri, mawashi geri, zuki, age-uke, gedan barai en dynamisch een aantal combinaties. Vervolgens kumite: voorbereindende oefeningen voor Jiyu kumite en uiteraard het sparren zelf. Tot slot de demonstratie van een aantal kata: Shiho Zuki Ippon me, Pinan Nidan en Pinan Sandan.

Het was mooi te ervaren weer hoe goed de technieken eigenlijk al ontwikkeld zijn en ook dat de controle over de technieken al van behoorlijk niveau is. Alle kinderen konden bijvoorbeeld al heel goed met een mawashi geri gecontroleerd tikken tegen het hoofd van de leraren. Ook bij het sparren valt op dat iedereen elkaar goed uitdaagt in positieve zin, maar met afstemming op elkaar en controle van de technieken/combinaties. Bij de kata demonstraties valt op dat eigenlijk iedereen (dus ook de kinderen met witte band) sowieso al 2 verschillende kata konden laten zien. Een groot deel kon zelfs de Pinan Sandan ook al zelfstandig laten zien. Een mooi cluppie zo!!

examen_juni_2023

 

 

 

Lisa en Bart 3e dan!

Tijdens de landelijke danexamens van de Karate-do Bond Nederland hebben Bart en Lisa zich gepresenteerd voor de 3e dan. Zij hebben een keurig examen neergezet en konden dan ook aansluitend hun diploma in ontvangst nemen. Tijdens zo'n examen zijn zij beoordeeld op de basiskwaliteiten van onder meer de traditionele Shito-ryu vormen, de kwaliteit in uitvoering van diverse kata en applicatie, en algehele kwaliteiten in het partnerwerk. Het examen bestaat dan ook uit de onderdelen Kihon, Kata en Kumite.

De voorbereiding voor zo'n examen vergt eenvoudigweg constante training, toewijding en geduld (ofwel neem je tijd!). Als je die factoren in acht neemt en houdt, dan komt het moment bijna vanzelf daar. Bijna vanzelf, want we willen dan graag ook het beste uit onszelf halen, waardoor we er altijd weer extra hard voor werken in de voorbereiding!! En daarna....... daarna gaan we gewoon weer verder met lekker trainen, leren, ontwikkelen en onderweg zijn in Karate-do!!

kbn danexamen 2023

 

 

Koningsspelen 2023!

Ook dit jaar hebben we weer basischolieren laten kennismaken met het karate-do tijdens de koningsspelen. Dit jaar konden de scholen kiezen of zij de koningsspelen op donderdag 20 of op vrijdag 21 april hielden, vanwege het feit dat ook de Suikerfeesten op die vrijdag viel. Zowel op donderdagochtend als op vrijdagochtend waren we actief met het geven van karate clinics bij een aantal basisscholen. De groepsgrootten varieerden van een 15 tot een 35 kinderen. Op de vrijdag was het in de ochtend al mooi weer en hebben we samen lekker buiten getraind. Ook een aantal ouders en onderwijzers deden hierbij lekker mee!

We hebben ze middels karate laten proeven van onder andere motoriek, techniek, tactiek en reactie! bij ieder lesuur vloog de tijd weer om, omdat bijna iedereen zo lekker meedeed en plezier heeft ervaren. Daar ligt de grootste uitdaging voor de lesgevers hier. Bij clinics als deze hebben de leerlingen geen keuze; er wordt verwacht dat zij meedoen.

Als het dan lukt om de gemotiveerden geïnteresseerd te houden en daarbij de minder gemotiveerden toch met plezier aan het bewegen te krijgen, is dat altijd weer een mooie ervaring. Clinics als deze zijn dan ook zeker leerzaam voor de trainers en assistenten.

Het geven van clinics en introducties op basisscholen vinden we maatschappelijk belangrijk. Het is van algemeen belang dat kinderen samen kunnen sporten en kennis kunnen maken met allerlei bewegingsvormen. De vragen om een bijdrage te leveren voor de koningsspelen komen de ene keer bij ons zowel via de online omgeving koningsspelen.nl en een andere keer direct vanuit bijvoorbeeld de activiteitencoördinator of gymdocent van de school. Het is een mooie kans en gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met het karate-do binnen een feestelijk en sportief event!

Als kleine club zijn zijn we voor dit soort activiteiten altijd blij met de exta vrijwillige ondersteuning vanuit onze leerlingen en assistent leraren. Met wat extra assistentie is het altijd net even iets makkelijker om introducties als deze in goede banen te leiden. Een dank je wel ook aan deze mensen!

koningsspelen_2023

 

 

 

Karate stage Joost Franken!

Op 12 februari 2023 werd een stagetraining verzorgd door Joost Franken sensei. Eerst een korte training met de jeugd lage banden. Deze keer met de focus op applicaties uit de Pinan Sandan. Met een klein groepje, maar met grote energie is gewerkt aan bunkai kumite van de derde Pinan kata. Er werd zelfstandig gewerkt met de partneroefeningen, waardoor Joost sensei ook goed iedereen kon observeren en de nodige tips kon geven om het beter te doen. De training werd afgesloten met het kata zelf uiteraard.

De tweede training was bestemd voor de meer ervaren jeugd en de volwassenen. Joost sensei had deze les ingevuld rond interne elementen van het karate en/of budo. Dat wil niet zeggen dat het geen "actieve" training was; integendeel zelfs omdat we deze zaken trainen of eigen maken juist middels het bewegen in krijgs- en gevechtskunst! Buiten het fysieke bewegen is dus getracht ook interne en externe verbinding te doen ervaren.

Vanuit de staat van Mushin (lege geest) werden we gaandeweg begeleid naar de staat van Zanshin (alerte geest). Je kunt je voorstellen dat we in het begin zeker nog niet "aan" stonden om fysiek met gevechtstechnieken aan de bak te gaan en dat we aan het eind vlijmscherp kumite uitvoerden, waarbij we nog juist in staat waren om onze technieken te controleren.

De kumite vormen waren deels applicaties uit het kata Koryu Ananko. Er werd ook afgewisseld tussen partnerwerk en stukjes van de kata. Op zich was het kata zelf niet van belang, maar slechs een voorbeeld of kapstok voor het partnerwerk en het oefenen rond verschillende mind-sets. Je kunt dat natuurlijk verder meenemen en vervolgens zelf oefenen en experimenteren rond jouw vormen en kata. De training werd ook afgesloten door vrij een eigen kata uit te voeren. Als laatste werden door 3 karateka kata gedemonstreerd en kon je observeren en er voor jezelf puntjes en inspiraties uithalen. Je zag in deze drie uitvoeringen duidelijk het gebruik van lichaam & geest terug!

Een verslag met foto's vind je hier.

joost franken 2023

 

 

 

Meer "kleur" bij de jeugd!

Op woensdag 25 januari 2023 hielden we onze halfjaarlijkse "demonstratie"-les. Tijdens zo'n les mogen de oudes altijd komen kijken en genieten van hetgeen hun kind allemaal kan en hoeveel hij of zij gegroeid is! Zeker bij de eerste banden/graden is het belangrijk te vergelijken met de beginsituatie waarbij het kind net begon met Karate-do. Het is dan mijns inziens niet goed om er een daadwerkelijk "examen" van te maken met strikte criteria voor de technische kwaliteit en daarbij ook nog eens een pakket aan stof wat gekend moet zijn (kwantitatieve deel). Nee, ontwikkeling in de voorgaande trainingsperiode staat voorop in de beoordeling.

Alle kinderen hebben weer prima hun kunnen laten zien. Technisch zag het er ook echt goed uit; iedereen maakt grote stappen. De kinderen hebben basistechnieken laten zien (kihon), een aantal vaste solo vormen (kata) en afgesloten met het sparren. Dat laatste kunnen zij heel goed op een veilige manier, waarbij keurig wordt afgestemd op elkaar.

Vanuit de reacties van de ouders kunnen we ook concluderen dat er mooie stappen gezet zijn in het Karate-do door de groep. De technische kwaliteiten zijn in ontwikkeling en de mentale kwaliteiten zijn daar: zelfvertrouwen, concentratie en bewustzijn!

examen_januari_2023

 

 

 

Kata stage Samantha van Lokven!

Zondag 23 oktober 2022 hielden we sinds ruim twee jaar weer eens een stagetraining. Deze keer hadden we Samantha van Lokven uitgenodigd. Samantha is onder meer 10-voudig Nederlands kampioen in het onderdeel kata. op dit moment timmert ze ook internationaal hard aan de weg. Die ochtend heeft ze 2 trainingen gegeven. De eerste aan jeugd t/m 12 jaar. Daarbij is gewerkt aan balans en verbetering van de techniek en de presentatie. De tweede training was voor de jongeren vanaf 13 jaar en de volwassenen. Hierbij is onder meer gewerkt naar het verbeteren van snelheid met behulp van je eigen kunnen en aanzet vanuit je lichaamsbeweging.

Er is beide trainingen hard gewerkt. Daarbij is ook veel zelfstandig getraind op de diverse oefeningen en technieken en op het moment dat dat wat lastig was voor een aantal als gevolg van het eigen niveau, werden zij perfect mee opgevangen en geholpen door karateka die al wat meer ervaring hadden.

Het was mooi om die behulpzaamheid te ervaren, zonder dat de training stagneerde, maar juist het effect had dat iedereen mooi mee op ging in de flow van het geheel!

We kijken dan ook terug op een hele geslaagde trainingsochtend met een mooie sfeer en diversiteit aan karateka op de tatami. We stonden met beginners met een witte band t/m zeer gevorderde karateka met een 5e dan. Het eerste uur waren karateka vanaf 6 jaar t/m 12 jaar present, de tweede les karateka vanaf 13 jaar t/m +60 jaar! Ten aanzien van karatestijlen hadden we stylisten uit het Shotokan en het Shito-ryu en zelfs een Shorin ryu stylist.

Een uitgebereider verslag en met foto's vind je hier.

samantha van lokven 2022

 

 

 

Bart diploma Assistent Leraar!

Bart heeft dit jaar de opleiding tot Dojo-Assistent en de aansluitende opleiding tot Assistent Leraar positief afgerond! Op 3 juli 2022 vondt voor hem het afrondende praktijkexamen plaats in het trainen/lesgeven. Hij heeft daar een prima training uitgevoerd waarbij werd aangetoond dat hij alle benodigde criteria hiervoor beheerst. De volgende opleiding is deze tot Leraar Karate-do, maar die parkeert hij nog even om alle stof goed te laten vallen en deze vast in praktijk verder eigen te maken. Ook kan hij hierdoor ook weer lekker focussen op gewoon trainen en wellicht ook naar een volgende dangraad werken.

Bart is al praktisch aanwezig bij iedere jeugdtraining en ook bij Henk's afwezigheid zorgt hij samen met Lisa dat de trainingen en lessen blijven doorgaan. Vanaf nu is hij ook formeel gekwalificeerd trainer/coach niveau 2 conform de kwalificatiestructuur sport van NOC*NSF / Academie voor Sportkader (KSS-2 NOS*NSF/ASK). Als school hebben we hier uiteraard veel profijt van en het draagt direct bij aan de professionalisering en kwaliteit van ons kleine, maar mooie, clubje!!

assistent leraar karate

 

 

 

Nieuwe kyugraden bij de jeugd!

Woensdag 29 juni 2022 was er weer een "demonstratie"-les waarbij de ouders eens konden bekijken wat hun kinderen nu allemaal al kunnen en welke groei ze hebben doorgemaakt op het gebied van karate. Aansluitend hebben de leerlingen hun nieuwe band en diploma in ontvangst kunnen nemen.

De belangrijkste factor in de beslissing voor een eventuele nieuwe kyugraad blijft de groei en ontwikkeling van de karateka. De beginsituatie hierin is natuurlijk voor iedereen anders. Dit is afhankelijk van onder meer leeftijd, maar natuurlijk ook de kwaliteit van de basismotorische vaardigheden die zij reeds bezitten.

Vervolgens speelt de trainingsfrequentie en de ontwikkeling een belangrijke rol. Voor de lagere graden/banden speelt het absolute kunnen en kennen van stof een ondergeschikte rol. Hierbij kijk ik vooral naar het feit of zijn of haar karate is verbeterd ten opzichte van de vorige keer en welke mate.

Het was mooi om zo veel belangstelling te zien vanuit de ouders. Even zo mooi waren de reacties en berichten achteraf dat zij zo trots zijn op hun kinderen en met plezier beleven hoe zij ontwikkelen in het karate-do. Het is niet gebruikelijk in onze club dat een ouder iedere week blijft kijken in de les. De eerste lessen uiteraard wel, maar daarna is het zaak de leraren en de kinderen het vertrouwen te geven er zelf een mooie les van te maken met alle bijbehorende moeilijkheden van het soms lukken en soms niet lukken van allerlei oefeningen.

examen_juni_2022

 

 

 

Koningsspelen 2022

Op vrijdag 22 april 2022 werden bij de basisscholen in de regio de Koningsspelen gehouden. De vraag naar sportieve bijdragen was eerlijk gezegd net iets groter dan het aanbod wij konden leveren. Echter, met met wat passen, meten en plannen is het ons gelukt om toffe bijdragen te leveren bij 3 basisscholen in de regio. In totaal hebben we een 300-tal scholieren kunnen laten proeven van Karate-do op een gevarieerde en dynamische manier. Ze hebben de mix kunnen ervaren van het trainen van motorisch bewegen, karate-techniek, reactie, alertheid en sparoefeningen. De lengte van de clinics varieerden van een 40 tot een 60 minuten en de groepsgroottes van een 25 tot 45 kinderen.

Dagen als deze vallen of staan met de vrijwillige inzet van de assistenten binnen onze club. Mede dankzij hen hebben we inderdaad kunnen realiseren dat we aan de vraag vanuit de scholen konden voldoen en dat we zo veel kinderen met plezier hebben kunnen laten bewegen. Binnen een strakke tijdsplanning werkte ook zij clinics af voor verschillende scholen. Zij vervulden hun rol daarbij met verve en zijn uitstekende vertegenwoordigers van onze club! Trots op deze kanjers: domo arigato gozaimashita!!

Op basis van de verkregen reacties tijdens en na de koningsspelen kijken we terug op een zeer geslaagde dag waarbij veel kinderen hebben genoten van de clinics!

koningsspelen2022

 

 

 

Uitreikingen banden bij de jeugd!

Op woensdag 9 maart 2022 hielden we onze eerste "demonstratie"-les waarbij de ouders eens konden bekijken wat hun kinderen nu allemaal al kunnen op het gebied van karate. In september 2021 waren we gestart met een jeugdgroepje. Uiteraard hebben we continu lessen aangeboden tijdens de coronabeperkingen, maar het was praktisch voor de meesten niet heel gemakkelijk om consistent te blijven trainen. Toch was het overgrote deel er in geslaagd min of meer te blijven komen, ook in de weken waarin dit lastiger was. Dit alles heeft er absoluut in geresulteerd dat hun groei en ontwikkeling in karate-do voortging. Deze groei en ontwikkeling zijn in feite de belangrijkste argumenten voor een beloning naar een nieuwe band/graad. Dit is in "do" belangrijker dan de absolute vaardigheid welke beheerst wordt.

Veel ouders hadden door de opgelegde restricties niet echt kans gehad om hun kinderen eens bezig te zien. Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat de ouders blijven kijken naar de lessen. Dit enerzijds omdat het dan erg druk kan worden in de relatief kleine dojo en anderzijds om een stukje vertrouwen aan de kinderen en de lesgevers te geven om er samen een mooie training te maken. Door zo'n presentatie training, welke we 2 x per jaar houden, kunnen de ouders geregeld de vooruitgang zien en ervaren. Na afloop van zo'n les worden direct de leerlingen die in aanmerking komen gepromoveerd tot een hogere band/graad. De beslissing hierin ligt volledig bij de leraar.

Op 9 maart 2022 zijn de eerste wit-gele banden uitgereikt aan 9 jeugdleden!

examen_maart_2022

 

 

 

Bas geslaagd voor Shodan!

Zondag 12 december 2021 waren er sinds lange tijd weer danexamens bij de Karate-do Bond Nederland (KBN). Eindelijk was daar het moment voor Bas om zich te presenteren voor de 1e dan. De afgelopen jaren werden als gevolg van de coronamaatregelen de danexamens telkens uitgesteld. Vanwege de huidige maatregelen zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de organisatie van de examens. Het is een landelijk evenement, waarbij deze keer bijna 200 kandidaten opgingen voor een dangraad. Het is voor te stellen dat een strak schema en protocol gewenst was om het aantal contactmomenten tussen mensen te minimaliseren en op zo veilig mogelijke manier de karateka's hun kunnen te laten zien. De huidige richtlijnen voor sport werden dan ook opgevolgd, evenals wat kleine aanpassingen in het examenprogramma. Zo werd er bij bijvoorbeeld de kumite onderdelen niet gewisseld van partner.

In de groep voor Shodan was Bas de oudste deelnemer. Prima heeft hij zijn kunnen laten zien op het gebied van basistechnieken (Kihon) en vormen (Kata). Vervolgens heeft hij met Bart uitstekend het partnerwerk getoond: kihon kumite, yakusoku kumite en jiyu kumite. Na het examen kon hij samen de andere kandidaten van andere Dento Shito-ryu scholen zijn zwarte band in ontvangst nemen! Daarmee heeft de club een nieuwe dangraadhouder in zijn midden.

Vaak wordt gezegd dat het karate of aanverwante gevechtskunsten beginnen bij de 1e dan. Dit is voor een groot deel waar; de zwarte band is als het ware een bevestiging dat je een bepaalde mate van basisvaardigheden beheerst en dat je daarnaar gegroeid bent door training en inzet. Vervolgens komt vaak de verdere verdieping en verfijning. Dit proces loopt vanzelf op het moment je kritisch en enthousiast blijft trainen in al het mooie wat Karate-do je aanbiedt. Vergeet wat mij betreft daarnaast niet dat je hiervoor de rest van je leven hebt, dus neem gerust de tijd ;) !

bas_shodan