Ryukyu Kobujutsu

ryukyukobudo

 

Ryukyu kobujutsu behoort tot de klassieke krijgskunsten uit Okinawa. Oude krijgs- en gevechtskunsten betreffen vaak gewapende systemen. In tijden van oorlog of van bescherming van de naasten en zichzelf werd en wordt veelal gewapend de strijd aangegaan. Historisch zien we dit over de hele wereld terug. Het Ryukyu Kobujutsu en het Karate zin beide voortgekomen uit de krijgskunsten en gevechtsystemen op Okinawa. In feite vormen beide tezamen een compleet systeem en zijn daarom goed samen te beoefenen en verrijken elkaar.

De trainingen omvatten afgesproken vormen. Zaken als sparren, randori, of vrij gevecht of iets dergelijks passen we niet toe bij deze wapentrainingen. De trainingen zijn veelal technisch van aard en realiseren groei in motorische, strategische en psychofysieke vaardigeden. Het Ryukyu Kobujutsu systeem - als onderwezen binnen de organisatie Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai (RKHSK) - werkt met 8 soorten wapens. Het curriculum omvat een compleet systeem van basisvaardigheden (kihon), vaardigheden in combinaties (kata) en applicaties (kumite). Door het trainen van vaste vormen en partneroefeningen verkrijg je vaardigheid en inzicht in het omgaan met deze en vergelijkbare wapens.

 

 

Organisatie

 

ryukyukobujutsuhozonshinkokai Onze trainingen volgen het curriculum van de Japanse organisatie: Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinkokai . Deze naam staat voor de organisatie voor behoud en promotie van de klassieke krijgskunst van Okinawa. Dit betekent dat binnen deze organisatie alle wapenkata met hun betekenissen en technische uitdieping bewaard blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties. De grondslag voor het curriculum zijn de 42 wapenkata als verzameld door grootmeester Taira Shinken.

De hoogst gegradueerde Japanse leerling van Taira Shinken was Inoue Motokatsu. Inoue Motokatsu heeft het systeem verder uitgediept en gestructureerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de basisreeksen voor ieder wapen (kihon), de vastgelegde basis partnervormen (kihon kumite) en vastgestelde applicatiereeksen van diverse katagroepen (sougou bunkai kumite).

 

Geschiedenis

Shinken Taira

De grondlegger van de systematisering van de wapenkata is Taira Shinken. Taira Shinken is geboren op 12 juni 1897 in Nakazato op het eiland van Kume. In 1922 was hij Uchi Deshi (inwonend leerling) bij Funakoshi Gichin (grondlegger Shotokan Karate-do). In 1929 is hij ook gaan trainen bij Moden Yabiku die bezig was met de promotie van het Kobudo in Japan. In 1933 ontving Taira Shinken een Shihan Menkyo (meester-leraar certificaat) van Moden Yabiku. Op aanbeveling van Funakoshi Gichin is Taira Shinken gaan trainen bij Mabuni Kenwa, de grondlegger van het Shito-ryu Karate-do. Mabuni Kenwa was buiten Karate expert ook zeer gekend vanwege zijn Kobudo. In 1940 vestigde Taira Shinken zich terug op Okinawa, vanwaar hij ook regelmatig naar Japan reisde om zijn Japanse leerlingen te onderrichten.

Taira Shinken verzamelde de kata van de verschillende kobudostijlen en systematiseerde deze in één systeem. Hij richtte de Ryukyu Kobudo Hozon Shinko Kai op in 1955. Taira Shinken stierf in september 1970.

 

 

Gansho Inoue

Zijn hoogst gegradueerde Japanse leerling was Inoue Motokatsu (Bujutsu naam: Gansho). Inoue Gansho is geboren op 2 december 1918 in Tokyo. Zijn bujutsu opleiding begon reeds vanaf jonge leeftijd. Een belangrijke leraar en mentor was Fujita Seiko, de 14e grootmeester van de Koga Ryu (ninjutsu) en Shihan in het Shingetsu-ryu Shuriken Jutsu. Inoue Motokatsu’s vader Inoue Saburo - generaal in het Japanse leger - introduceerde Inoue Gansho aan Fujita Seiko.

Inoue Motokatsu werd door Fujita Seiko in de loop van de jaren geïntroduceerd bij verschillende grootmeesters van verschillende disciplines om daar te trainen. Na zijn 18e startte zijn trainingen bij Taira Shinken. In augustus 1969 verkreeg hij zijn Hanshi certificaat (hoogste lerarentitel). Inoue Motokatsu heeft alle 42 kobujutsukata direct onderwezen gekregen van Taira Shinken. In opdracht van Taira Shinken heeft hij het Ryukyu Kobujutsu verder gesystematiseerd: van ieder wapen basisvormen (kihon), basis partnerwerk (kihon kumite) en uitleg van de kata (bunkai kumite). Deze vormen zijn zeer goed doordacht en uniek voor de organisatie Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai. Inoue Gansho Hanshi is overleden op 1 januari 1993. Huidige hoofd van de organisatie is zijn zoon Inoue Kisho Hanshi.

 

 

Wapens

 

Het gehele systeem omvat kihon, kata en kumite van 8 verschillende wapens. Het wapen waarmee gestart wordt is de bo of kon, een stok van 1m82. In de partnervormen wordt dit wapen ook gebruikt als aanvalswapen tegen sai, tonfa, kama, surujin, tinbe & Rochin. Hieronder volgt een korte omschrijving van de diverse wapens:

Bo of kon

bo

Een bo of kon betreft een houten stok. In veel culturen werden historisch stokken toegepast als wapen. Een standaard bo in Okinawa Kobudo betreft een zogenaamd rokushaku bo, wat een stok van 1m82 (6 x "shaku") betreft. Een korte bo betreft de sanshaku bo (91 cm) en een lange bo de kyushaku bo (3m03). De "roeispaan" wordt sunakake bo of eiku genoemd. In totaal zitten er in het curriculum 22 kata met bo.

Sai

sai

Een sai is een metalen drietand welke als handwapen kan worden toegepast. De oefeningen en vormen voeren we uit met 2 sai, in elke hand een. Naast de standaard sai is er de manji sai warbij 1 korte tand is omgekeerd. In de basis werken we met 2 manieren van vasthouden: honte mochi (natuurlijk bij het handvat met de punt naar voren) en gyakute mochi ("ingeklapt" met punt onder de onderarm). In totaal zijn er 8 kata met sai.

Tonfa

tonfa

Een tonfa is een slaghout met een opstaande handgreep. De tonfa heeft zijn weg ook gevonden als wapenstok voor de politie. In de basis houden we de tonfa op 3 manieren: 1. honte mochi (natuurlijke grip met lange deel naar voren), 2. gyakute mochi ("ingeklapt" met lange deel onder de onderarm) en 3. tokushu mochi (aan uiteinde van het lange deel, vergelijkbaar met kama). Met tonfa hebben we 2 kata in het curriculum.

Kama

kama

Kama zijn de sikkels. Ook hiermee kennen we de 3 grepen: honte mochi, gyakute mochi en tokushu mochi. De eerste twee hoofdzakelijk voor weringen en snijtechnieken en de laatste voor een stoottechniek met het blad. Kama kent 3 kata in het systeem van Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai.

Nunchaku

nunchaku

Nunchaku zijn 2 stokjes hout, verbonden met een koord of ketting. Een zeer populair wapen uit de vroegere "karatefilms", maar klassiek is het werken met dit wapen veel soberder en directer. Naast de standaard nunchaku zijn er de 3-delige en de 4-delige nunchaku. De laatste is in totaal even lang als de standaard nunchaku; hij bestaat dus uit 4 korte stukjes. Wederom werken we met honte mochi, gyakute mochi en tokushu mochi in het omgaan met het wapen. Met nunchaku zijn er 3 kata.

Tekko

tekko

Tekko betreffen boksbeugels en zijn tevens verboden in Nederland om in bezit te hebben. De technieken in het systeem zijn vergelijkbaar met karatetechnieken en kunnen evenwel ongewapend worden geoefend en getraind. Met tekko is er een kata in het curriculum.

Tinbe & Rochin

tinbe&rochin

Tinbe & Rochin liggen als oude wapens praktisch net zo voor de hand als de stok (bo). Tinbe en Rochin zijn het schild en de speer. Bij het hanteren van de speer komen ook de 3 grepen terug: honte mochi, gyakute mochi en tokushu mochi. Ook met Tinbe & Rochin is er een kata in het systeem van Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai.

Surujin

surujin

Tot slot surujin: ketting. Aan een kant van de ketting zit een verzwaaring, aan de andere kant een handgreep. Het systeem werkt met een (relatief) korte en een lange ketting: tan surujin en naga surujin. Voor beide is er een kata.

 

Didactiek

bo sai kumite

 

De Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai past een goed curriculum toe welke ook didactisch goed in elkaar steekt. Als gezegd wordt aangevangen met bo. Hiermee ontwikkel je een gevoel voor strategie, afstand en timing met relatief lange wapens. Je leert basistechnieken (kihon), vervolgens basis applicaties (kihon kumite, bo tegen bo) en daarna ook kata (vorm) met diverse applicaties en toepassingen (bunkai kumite). Dit wapen wordt later ook toegepast als aanvalswapen tegen andere korte wapens: sai, tonfa, kama, tinbe & rochin en surujin. Zo ontwikkel je begrip voor de strategie en timing met de korter wapens tegen lange wapens.

Voor alle wapens geldt een didactiek van kihon, kihon kumite, kata en bunkai kumite. Door alle vormen en technieken lopen altijd dezelfde principes.

Het Ryukyu Kobujutsu kenmerkt zich vooral door de duidelijke structuur en systematiek met principes welke continu terugkomen. Hierdoor is het zeer boeiend hiermee bezig te zijn en merk je naarmate je langer traint dat de basiskwaliteiten continu verbeteren. Het Ryukyu Kobujutsu is heel dynamisch en inspirerend door het, voor het gevoel, oneindig aantal solo- en partneroefeningen waarin je je helemaal kunt uitleven.